Terug naar het overzicht

Winkelcentrum De Mare kan nog mooier en duurzamer

Op een mooie vrijdagmiddag ontmoet de nieuwe wethouder Economie Robert te Beest de centrummanager van De Mare, Wim de Ruiter. De Ruiter is de contactpersoon tussen gemeente en ondernemers in het winkelcentrum èn aanspreekpunt voor de bewonerscommissie Fixx en woningcorporatie Woonwaard. Bestuursadviseur Erik-Jan Stam en accountmanager Ondernemersloket Isabel Straver zijn eveneens bij het kennismakingsgesprek aanwezig.

Nu Economie een nieuw portefeuille-onderdeel is voor Robert Te Beest, wil hij graag kennis maken met de centrummanager en van hem horen wat er in het winkelcentrum allemaal speelt. Afgesproken plek is Brasserie De Mare, middenin het gebied waar het gesprek vandaag over gaat.

Prachtig winkelcentrum

De Mare is een prachtig winkelcentrum, met een gevarieerd winkelaanbod met daarboven zo’n 400 appartementen. Dat samen met een goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid, maakt dat mensen hier graag naar toe komen. Er zijn veel voorzieningen in de nabijheid, zoals een bibliotheek, gezondheidscentrum, bushaltes en natuurlijk een prachtig groen park. Halverwege de jaren 80 gingen hier de eerste winkels open en het winkelcentrum is dus binnenkort 40 jaar. Een aantal jaren geleden is er al een vernieuwingsslag geweest, waarbij het nodige is verbeterd. Toch liggen er nog wel wat zaken die om een oplossing vragen, zoals bijvoorbeeld de overlast door fietsers en bezorgers in het winkelcentrum.

Probleem mee in de plannen

Te Beest en De Ruiter constateren dat die problemen niet zo makkelijk zijn op te lossen. Conclusie is dat het vooral een kwestie van gedrag is en handhaven geen wondermiddel dat alles oplost. Er is niet voldoende capaciteit om hier constant aanwezig te zijn en er zijn maar liefst zo’n 10 in- en uitgangen, voor bezoekers. Het winkelcentrum moet natuurlijk toegankelijk blijven voor hulpdiensten, rolstoelen, boosters en (tweeling)wandelwagens. Fysieke hindernissen moeten zo geplaatst zijn, dat deze gebruikers het winkelcentrum in kunnen. Maar als die er door passen, passen er ook fietsen door. Gedragsverandering blijft dan ook het belangrijkst. Een idee is nog om hier voor studenten van de faculteit Onderwijs & Gedragswetenschappen van Inholland een case van te maken. Wim de Ruiter geeft aan dat hij de overlast meeneemt in de plannen voor het herinrichten en vergroenen van het winkelcentrum, waar hij op dit moment aan werkt: “De Mare wordt druk bezocht en de beleving van de bezoeker is erg belangrijk. Als mensen bijvoorbeeld steeds omver gefietst worden, komen ze niet meer. En dat heeft dan weer een negatief effect op de ondernemers.”

Duurzamer winkelcentrum

Robert te Beest is blij met de plannen voor het winkelcentrum. Hij constateert dat het winkelcentrum inderdaad behoorlijk ‘versteend’ is. Iets dat 10 jaar geleden normaal was, maar waar nu heel anders naar gekeken wordt. Wim de Ruiter vertelt iets meer over de plannen om het winkelcentrum groener te maken. Leidend daarbij is Schoon-Heel-Veilig, waar De Mare al goed op scoort met 3 sterren. Bij een nieuwe inrichting worden uiteraard ook de in- en uitgangen en de fietsoverlast meegenomen. Al blijft de toegankelijkheid voor mindervaliden en ouders met (tweeling)wandelwagens wel prioriteit.

Winkelwagens

Wat ook nog aangepakt moet worden, zijn de winkelwagentjes van de vier supermarkten in het winkelcentrum. Er komen veel klachten over ‘zwerfwinkelwagens’ uit de omliggende wijken en ook op de galerijen blijven ze regelmatig achter. De supermarkten geven aan, dat zij geen personele capaciteit hebben om dit aan te pakken. Dit onderdeel neemt hij daarom ook mee in de plannen, want hiervoor moet wel een oplossing komen, inclusief bijbehorend budget.

Veel kansen

De Ruiter: “Er liggen best veel kansen om het winkelcentrum nog aantrekkelijker te maken. Zeker als ondernemers, gemeente, Stadswerk072, Woonwaard, bewonerscommissie Fixx en bijvoorbeeld ook de buurthuizen samenwerken. Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen aan de plannen en de uitvoering. Ook de gebiedsregisseur Alkmaar Noord, afdeling Verkeer en Team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente zijn belangrijke partijen die kunnen meedenken. De ondernemersvereniging in De Mare is in ieder geval erg actief en er wordt veel georganiseerd, zoals een Halloweenactie en het Sinterklaasfeest. Die laatste activiteit trekt ieder jaar duizenden bezoekers en het hele winkelcentrum staat dan stampvol ouders met hun kinderen. Kortom, op allerlei vlakken heeft het winkelcentrum veel potentie.”

Energiecrisis

Te Beest vraag of er op dit moment signalen zijn vanuit ondernemers dat zij het door de energiecrisis en inflatie niet meer redden, zoals bijvoorbeeld de bakker hier verderop. Wim de Ruiter geeft aan dat dat inderdaad een ondernemer is die het moeilijk heeft. Maar er zijn er natuurlijk meer. Gelukkig zijn er nog wel mogelijkheden om energie te besparen, bijvoorbeeld door deuren dicht te houden als het buiten koud is. Ook zou het mooi zijn als het dak van het winkelcentrum in de toekomst gebruikt kan worden om zonnepanelen te plaatsen. Dat is een groot oppervlak, waar je er heel wat op kwijt kunt om voor bewoners en ondernemers de energielasten te drukken.

Ondernemersfonds

Wethouder Te Beest wijst op het Ondernemersfonds. Dit fonds is voor en door ondernemers en bevat geld, dat voor dit soort zaken bedoeld is. Mooi zou zijn om een gefaseerde aanvraag te doen voor meerdere jaren. De Ruiter geeft aan dat hij bezig is met een aanvraag uit het Ondernemersfonds en dit gefundeerd wil doen.
Het gesprek loopt ten einde en Te Beest en De Ruiter nemen afscheid van elkaar. Maar het zal zeker niet hun laatste ontmoeting zijn, gezien de plannen voor het winkelcentrum.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.