Terug naar het overzicht

Energie bespaard tijdens energiecrisis door verduurzaming

Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen zorgde voor besparing op energie en geld tijdens de energiecrisis, zo blijkt uit het resultaat van de CO2-prestatieladder. Eind 2022 is de CO2-uitstoot met 21% verminderd ten opzichte van 2018. Sinds het zicht op ons energieverbruik in 2018, verduurzamen wij de gebouwen met de hoogste energieverbruiken. Hoe minder energie verbruik, hoe lager de energierekening.

De CO2-prestatieladder

Gemeentelijke organisatie Alkmaar legt de duurzame lat hoog en wil in 2024 ten opzichte van 2018 30% minder CO2 uitstoten. In de CO2-prestatieladder staat hoeveel energie de gemeentelijke organisatie verbruikt, zoals gas-, elektra en brandstof. Het energieverbruik wordt vervolgens omgerekend naar CO2-uitstoot. Zie de samenvatting hiervan in de afbeelding, de CO2-voetafdruk. Wij verwachten de doelstelling te behalen door het verminderen van gas- en elektriciteitsverbruik van gemeentelijke gebouwen. De verduurzaming van sportgebouw De Meent is daar een mooi voorbeeld van. Bij het sportgebouw wordt vanaf nu naar verwachting 225.000 m3 gas per jaar bespaart.

De energiecrisis en plannen

De energiecrisis was daarbij een reden om de gebouwen nog sneller te verduurzamen. Er is niet alleen geld vrijgemaakt om eigen gebouwen te verduurzamen, maar ook voor de verduurzaming van woningen en bedrijfspanden in de gemeente zijn mogelijkheden voor financiële ondersteuning. In de regio worden bijvoorbeeld de komende jaren duizenden woningen en gebouwen aangesloten op het warmtenet. Er zijn 5 focusthema’s op het gebied van duurzaamheid waar binnen de gemeente aan gewerkt wordt: ‘eigen organisatie’, ‘klimaatadaptatie en biodiversiteit’, ‘energie- en warmtetransitie’, ‘mobiliteit’ en ‘circulaire economie’.

Gemeentelijke organisatie

De totale uitstoot van de gemeentelijke organisatie in 2022 was 4.233 ton CO2. In de bijgaande CO2- voetafdrukis daar meer informatie over te vinden.

Met de ‘gemeentelijke organisatie’ wordt er verwezen naar alle gebouwen en voertuigen van de gemeente en van de verbonden partijen: Alkmaar Sport, Stadswerk072, Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Zaffier, Recreatieschap Geestmerambacht en Alkmaar Duurzaam Vastgoed.

Subsidie en duurzaam advies inwoners en ondernemers

De gemeente Alkmaar ondersteunt ook huizenbezitters, huurders en ondernemers in het verminderen van CO2-uitstoot en dus het verbeteren van de CO2-voetafdruk.

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op www.alkmaar.nl/duurzaam/energietransitie/co2-prestatieladder/