Subsidie Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen

Let op: Deze subsidie kon u aanvragen tot 1 oktober 2023.

Gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat maatschappelijke organisaties energiebesparende maatregelen treffen. Hierin ondersteunt de subsidieregeling ‘Energiebesparende- en Verduurzamingsmaatregelen.

Er zijn 4 groepen die subsidie kunnen aanvragen voor verschillende maatregelen.

 • Huurders van binnen- en buiten ruimten;
 • Sportclubs met een of meer sportvelden;
 • Eigenaren of beheerders;
 • Niet-commercieel verhuurders.

Als aanvrager werk je mee aan een mogelijke steekproef waarin wordt onderzocht of de maatregelen waarvoor subsidie is ontvangen zijn uitgevoerd.

Ja. Voor een aanvraag van de subsidie ‘Energiebesparende of Verduurzamingsmaatregelen’ heeft u een energiescan (E-scan) of energieadvies (E-advies) nodig. Sportclubs met een of meer sportvelden die alleen subsidie willen aanvragen voor het aanschaffen en plaatsen van ledverlichting, kunnen ook een lichtplan indienen.

Vergoeding E-scan of E-advies

Heeft u een E-scan of E-advies laten doen om deze subsidie aan te vragen? En zijn de kosten niet vergoed binnen een andere regeling? Dan is de vergoeding:

 • 100% met een maximum van € 1.500,- voor huurders, eigenaren en beheerders van vastgoed (binnen en/of buitenruimten)

of

 • maximaal € 2000,- voor niet-commercieel verhuurders van vastgoed aan maatschappelijke organisaties

Bent u een gebruiker van een pand dat u huurt, dan mag u beperkt veranderingen aanbrengen aan het gebouw of de ruimte. U kunt dan maximaal € 20.000,- subsidie aanvragen voor snelle en gemakkelijk uit te voeren maatregelen (quick-wins) waarmee u energie kunt besparen zoals:

 • Isolatiefolie, tochtstrippen;
 • Ledverlichting (binnen en buiten);
 • Radiator thermostaatknoppen;
 • Slimme meters;
 • Vervangen van energieslurpende apparaten door energiezuinige apparaten.

Bent u een sportclub met een of meer sportvelden? En heeft u nog geen energiezuinige verlichting? U kunt dan subsidie aanvragen voor maximaal 70% van de kosten van het aanschaffen en installeren van ledverlichting met een maximum van € 60.000,-. U geeft aan hoe u de 30% gaat financieren voor het aanschaffen en plaatsen van ledverlichting. 

Heeft u behalve sportvelden die u huurt, ook een eigen clubhuis? Dan kunt u ook aanspraak maken op subsidie voor eigenaren/beheerders. Het totaalbedrag mag dan niet hoger zijn dan € 150.000,-. Heeft u bijvoorbeeld al € 60.000 subsidie aangevraagd voor ledverlichting? U kunt dan nog maximaal € 90.000,- aanvragen.
Ook geldt dat de maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt als eigenaar/beheerder, voor maximaal 50% in aanmerking komen voor subsidie. U moet dus aantonen hoe u de andere 50% wilt gaan financieren. U wordt ook gevraagd om te verklaren dat u de subsidie gaat gebruiken voor het energiezuiniger maken of verduurzamen van uw clubgebouw.

Sportclubs met één of meer sportvelden die alleen subsidie willen aanvragen voor het aanschaffen en plaatsen van ledverlichting, kunnen ook een lichtplan indienen.

Bent u eigenaar of bent u beheerder, dan mag u ingrijpende veranderingen aan het gebouw of ruimte doen. U kunt ook subsidie aanvragen voor quick-wins, maar u mag ook subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen zoals hieronder vermeld.

 • Isolatie wand, vloer en/of dak;
 • Vervangen glas (inclusief aanpassen kozijn);
 • Zonnepanelen;
 • Zonnecollectoren/-boilersysteem;
 • Warmte(lucht)pomp(boiler);
 • Warmteterugwinning.

U kunt maximaal €150.000,- subsidie aanvragen. U dient wel aan te tonen hoe u de andere 50% wilt gaan financieren. U wordt ook gevraagd om te verklaren dat u de subsidie gaat gebruiken voor het energiezuiniger maken of verduurzamen van het vastgoed waarin u uw activiteiten uitvoert.

Bent u een niet-commerciële verhuurder aan maatschappelijke organisaties, dan kunt u ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van het maatschappelijk gebruikt vastgoed. U kunt ook subsidie aanvragen voor quick-wins, maar u mag ook subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen zoals hieronder vermeld.

 • Isolatie wand, vloer en/of dak;
 • Vervangen glas (inclusief aanpassen kozijn);
 • Zonnepanelen;
 • Zonnecollectoren/-boilersysteem;
 • Warmte(lucht)pomp(boiler);
 • Warmteterugwinning.

U kunt maximaal €150.000,- subsidie aanvragen. U toont aan hoe u de andere 50% wilt gaan financieren. U wordt ook gevraagd om te verklaren dat u de subsidie gaat gebruiken voor het energiezuiniger maken of verduurzamen van het vastgoed waarin u uw activiteiten uitvoert. Daarnaast verklaart u de (deels gesubsidieerde) investeringskosten, niet te vertalen in een huurverhoging die gelijk of groter is dan de behaalde energiekostenbesparing.

Huurders van binnen en buitenruimten, sportvelden en eigenaren van clubgebouwen:

 • Een Energiescan (E-scan). In de E-scan staan de nodige maatregelen en het advies. Huurders kunnen alleen de quick-winmaatregelen uitvoeren die een huurder mag uitvoeren. Sportclubs met sportvelden die alleen willen investeren in ledverlichting mogen een lichtplan indienen.

  Eigenaren van een clubgebouw kunnen de adviezen opvolgen die staan in de E-scan.

 • Een projectplan waarin de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden beschreven en een begroting.
 • Huurders van sportvelden en eigenaren van een clubgebouw geven ook aan hoe het restant bedrag zal worden gefinancierd (financieringsplan).

Eigenaren/beheerders en niet-commercieel verhuurders van maatschappelijk vastgoed:

 • Energieadviesrapport (E-advies). In dit E-advies staan naast de (eventuele) quick-winmaatregelen, vooral ook de adviezen die aansluiten op de normen van de NTA 8800. Dat betekent dat het energielabel wordt verbeterd: van label G-E-D naar minimaal label C. Of van label C – naar label B of A.  

U kunt een vraag mailen naar: verduurzamen@alkmaar.nl.

Of bel naar 14 072.