Griffie

De raadsgriffie helpt de gemeenteraad en de raadscommissies. De griffie zorgt ervoor dat de vergaderingen goed worden voorbereid en goed verlopen. De griffie doet bijvoorbeeld het secretariële werk. Verder geeft de griffie informatie en legt ze uit hoe alles werkt.

Heeft u vragen op politiek of maatschappelijk gebied? Neem dan contact op met de griffie via telefoonnummer 06-38686698. Of stuur een e-mail naar raadsgriffie@alkmaar.nl.

Als de medewerkers van de griffie het antwoord niet weten, dan kunnen zij u vertellen waar u wél moet zijn.

Heeft u een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo)? Bezoek Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

Meer informatie

 • Beleidsadvies
 • Secretariële ondersteuning (voorbereiding vergaderagenda’s, publiceren raads- en commissiestukken, verslaglegging, afspraken maken, afdoening van brieven, etcetera.)
 • Coaching, uitleggen van werkwijzen, procedures, etcetera.
 • Zorgen voor informatie (verzamelen en verwerken van informatie, het verlenen van hulp bij redactionele vormgeving, samenvattingen van belangrijke documenten, etcetera.)
 • Technische bijstand (tekst maken van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, voorbereiden van interpellaties, vragen, etcetera.)
 • Voorbereiding en goed verloop van raads- en commissievergaderingen
 • Communicatie (binnen en buiten de organisatie)
 • Regelen en geven van opleidingen
 • Helpen bij wat gedaan wordt onder het recht van onderzoek, overige onderzoeksfaciliteiten en onderzoeksbudget

De griffie bestaat uit de raadsgriffier, 3 raadsadviseurs en 1 griffiemedewerker.

 • Vera Hornstra, raadsgriffier
  Telefoonnummer 06 34 37 45 93, email vhornstra@alkmaar.nl
 • Mirjam Pieters, plaatsvervangend griffier, raadsadviseur
  Telefoonnummer 06 14 43 47 37, e-mail mpieters@alkmaar.nl
 • Korné te Velde, secretaris rekenkamer, raadsadviseur
  Telefoonnummer 06 53 54 71 37, e-mail ktevelde@alkmaar.nl
 • Petra Tromp, commissiegriffier, raadsadviseur
  Telefoonnummer 06 46 26 48 27, e-mail ptromp@alkmaar.nl
 • Fiona Jarratt, commissiegriffier, raadsadviseur
  Telefoonnummer 06 14 17 35 15, e-mail fjarratt@alkmaar.nl
 • Anouk de Geus, junior raadsadviseur
  Telefoonnummer 06 41 49 55 66, e-mail adegeus@alkmaar.nl
 • Guda Kager
  Telefoonnummer 06 51 08 51 02, e-mail gkager@alkmaar.nl
 • Griffie algemeen
  Telefoonnummer 06 38 68 66 98, e-mail raadsgriffie@alkmaar.nl