Subsidie beoefening amateurkunst

U vraagt een financiële bijdrage aan voor stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van beoefening van amateurkunst.

De organisatie:

 • bestaat minimaal 1 jaar zelfstandig;
 • is statutair gevestigd in Alkmaar;
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • bestaat uit minimaal 15 actieve leden;
 • geeft minimaal 1 x per jaar een uitvoering in de gemeente Alkmaar;
 • aanvragen worden getoetst aan de cultuurnota Vision 2020.

Je kunt extra subsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit. Dit kan naast de subsidie die jouw vereniging ontvangt voor structurele verenigingsactiviteiten (zoals wekelijks repeteren of het inhuren van een dirigent/regisseur). Je kunt bijvoorbeeld denken aan het organiseren van een publieksactiviteit zoals een concert of een theaterproductie.

Voor het indienen van een aanvraag heb je een projectplan en een projectbegroting nodig. Kan jouw vereniging wel wat hulp kunnen gebruiken bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl.

Dien op de pagina Subsidie Cultuur je aanvraag in.

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Datum aanvraag;
 • Jaar waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • Naam en adres aanvrager en contactpersoon;
 • IBAN (rekeningnummer);
 • KvK-nummer;
 • Soort amateurkunstorganisatie;
 • Aantal actieve leden per aanvraagdatum;
 • Hoogte contributie per lid, per jaar;
 • Aantal uitvoeringen in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • Naam/namen professionele leiding en kosten;
 • Gegevens koepelorganisatie en kosten;

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, stuur dan ook:

 • een kopie van de oprichtingsakte en statuten.

U vraagt de subsidie aan tussen 1 juni en 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Voordat het betreffende kalenderjaar begint, ontvangt u een beslissing op uw aanvraag. U hoort dan of u subsidie ontvangt, voor welk bedrag en welke voorwaarden aan de subsidie zijn verbonden.

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl.
Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.