Subsidie monument, beeldbepalend pand en stolp

Bent u eigenaar van een monument of een beeldbepalend pand? Of heeft u een woning in een gemeentelijk beschermd stadsgezicht? Of bezit u een historische stolpboerderij? Dan kunt u voor onderhoud en herstel aan uw pand subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie hangt af van de soort bescherming.

Wilt u weten of uw pand beschermd is? Dat kunt u controleren op deze kaart. Met het middelste blauwe icoon kiest u de themakaart monumenten om uw adres op te zoeken. Naast de naam van de themakaart vindt u de uitleg van de kleuren.

U vraagt voordat u begint aan de werkzaamheden subsidie bij ons aan. U kunt subsidie aanvragen voor onderhoud en herstel aan authentieke en stijlvaste onderdelen uit de bouwtijd van het pand.

Bij rijks- en gemeentelijke monumenten is dat zowel aan de binnenkant (het interieur) en de buitenzijde van het pand. De subsidieregeling is bedoeld voor herstel aan het hele pand voor het dak, goten, muurwerk en raamhout. Ook voor onderdelen aan het interieur kan subsidie worden aangevraagd, zoals stucwerk, de trap, schouw en schuifdeuren.

Bij beeldbepalende panden, woningen in een gemeentelijk beschermd stadsgezicht en historische stolpboerderijen komt alleen onderhoud en herstel van de kap en de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg in aanmerking voor subsidie. De subsidieregeling is bedoeld voor herstel aan de buitenkant, zoals dak, goten, muurwerk, gevelbekleding en raamhout. Schilderwerk komt niet in aanmerking.

Let op: Deze subsidie is niet bedoeld voor het verduurzamen van uw pand.

 • U kunt subsidie krijgen voor herstel en onderhoud aan het dak en gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Schilderwerk is uitgezonderd.
 • U kunt eens in de vier jaar subsidie aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,- per vier jaar.
 • De subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek voor een restauratieplan of een bouwplan.

De uitvoering van de werkzaamheden moet volgens de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratie Monumenten.

Stolpboerderijen die gemeentelijk monument of rijksmonument zijn, vallen binnen de regels voor deze soorten monumenten.

Voor historische stolpboerderijen in Schermer, die geen monument zijn maar in het bestemmingsplan zijn aangemerkt met een dubbelbestemming cultuurhistorie komen voor subsidie in aanmerking.

Wilt u weten of uw stolpboerderij de dubbelbestemming Cultuurhistorie heeft in het bestemmingsplan? Dat kunt u hier controleren.

 • U kunt subsidie krijgen voor herstel en onderhoud aan het dak en gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Schilderwerk is uitgezonderd.
 • U kunt eens in de vier jaar subsidie aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,- per vier jaar.
 • De subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek voor een restauratieplan of een bouwplan.

De uitvoering van de werkzaamheden moet volgens de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratie Monumenten.

 • U kunt subsidie krijgen voor herstel en onderhoud van historische onderdelen aan de binnen- en buitenzijde van het pand.
 • U kunt jaarlijks subsidie aanvragen. De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 6.000,- per kalenderjaar.
 • Voor funderingsherstel en eventueel bijbehorend casco herstel is de subsidie eenmalig maximaal 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal €12.000,-.
 • Bent u geen woonhuis? Dan kunt u voor hoge onderhoudskosten een voorschot krijgen van maximaal 4 jaar. U ontvangt dan maximaal €24.000. U kunt dan in die 4 jaar niet opnieuw subsidie aanvragen. Stapelt u bijvoorbeeld 2 jaar, dan kunt u na 2 jaar opnieuw subsidie aanvragen.
 • De subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek voor een restauratieplan of een bouwplan.

De uitvoering van de werkzaamheden moet volgens de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratie Monumenten [link: Richtlijnen en kennis – Stichting ERM]

In de voormalig gemeente Graft-De Rijp hebben gemeentelijk monumenten drie categorieën. Dit heeft invloed op de hoogte van de subsidie.

 • Gemeentelijk monumenten categorie 1 en 2 vallen onder de subsidievoorwaarden ‘gemeentelijk monument’
 • Gemeentelijk monumenten categorie 3 vallen onder de subsidievoorwaarden ‘beeldbepalend pand’

Wilt u weten of en op welke manier uw pand beschermd is? Dat kunt u controleren op de website van Datalab.alkmaar.nl.

 • U kunt subsidie krijgen voor herstel en onderhoud aan het dak en gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Schilderwerk is uitgezonderd.
 • U kunt eens in de vier jaar subsidie aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,- per vier jaar.
 • De subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.

De uitvoering van de werkzaamheden moet volgens de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratie Monumenten

 • U kunt jaarlijks subsidie aanvragen. De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.200,- per kalenderjaar.
 • U kunt een Quick Scan van het Nationaal Restauratiefonds van de restauratiebehoefte 100% vergoed krijgen indien dit leidt tot een restauratieplan.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek voor een restauratieplan of een bouwplan.
 • De uitvoering van de werkzaamheden moet volgens de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratie Monumenten

Woonhuiseigenaren kunnen jaarlijks een deel van de onderhoudskosten terugvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), dit heet de Woonhuissubsidie. U kunt de gemaakte kosten indienen van 1 maart tot en met 30 april bij de RCE.

Is uw rijksmonument geen woonhuis (een kerk, molen, etc.)?

 • U kunt voor het opstellen van een 6-jaren-periodiek instandhoudingsplan subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 30% met een maximum van €2.500,- eens per 6 jaar.
 • U kunt jaarlijks subsidie aanvragen. De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 6.000,- per kalenderjaar.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek voor een restauratieplan of een bouwplan.
 • Molens maken aanspraak op een jaarlijkse toelage van € 2.000,-.
 • Weesorgels maken aanspraak op een jaarlijkse toelage van € 750,-.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
De rijksdienst heeft meerdere subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie van rijksmonumenten. Dit is o.a. de Woonhuissubsidie en Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) voor niet-woonhuizen zoals molens en kerken.

Provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft meerdere subsidies voor onderhoud aan provinciale en rijksmonumenten. Bekijk de subsidieregelingen van de provincie.

Nationaal Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds heeft meerdere financiële mogelijkheden voor monumenteigenaren, waaronder ook verduurzamingsregelingen. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Nadere regels subsidie monumenten Alkmaar
Bekijk hier alle regels voor subsidie van monumenten en beeldbepalende panden in de gemeente Alkmaar.

Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019
Bekijk hier alle subsidieregels van de gemeente Alkmaar.

Heeft u al een subsidie aangevraagd? Wilt u aan ons de aanvang of gereedmelding van de werkzaamheden doorgeven of bijlagen opsturen?

U doet dit makkelijk via MijnAlkmaar.

Vaak is voor onderhoud en herstel geen vergunning nodig. Dit is omdat er niets aan het gebouw verandert.

Twijfelt u hierover of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de vakgroep Erfgoed via 14 072 of mail naar erfgoed@alkmaar.nl

Heeft u een vraag over het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072. Of stuur een e-mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl

Heeft u vragen over uw monument? Neem dan contact op met de vakgroep Erfgoed. U bereikt ons via telefoonnummer 14 072. Of stuur een e-mail naar erfgoed@alkmaar.nl.