Subsidie voor speeltuinwerk

Instellingen voor speeltuinwerk kunnen jaarlijks subsidie krijgen voor een bijdrage in de kosten van activiteiten, onderhoud gebouw en een vast bedrag per in gemeente Alkmaar woonachtig lid. Subsidie wordt verstrekt aan speeltuinorganisaties (rechtspersonen zonder winstoogmerk) in Alkmaar voor activiteiten die bijdragen aan het inrichten en exploiteren van een speeltuin.

Uw aanvraag bevat:

 • Naam en adres aanvrager & contactpersoon;
 • KvK nummer;
 • IBAN (rekeningnummer);
 • Tijdvak;
 • Aantal in Alkmaar woonachtige (contributie betalende) leden per 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;
 • Hoogte contributie per lid per jaar;
 • Antwoord op de vraag of uw organisatie een eigen clubgebouw exploiteert en beheert;
 • Antwoord op de vraag of uw organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen als onderdeel van de Wet Kermissen, Pretparken en Speelgelegenheden);
 • Datum;
 • Handtekening

U kunt uw aanvraag indienen tussen 1 januari en 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u subsidie ontvangt.

Dit wordt als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per vereniging: € 500,-  verhoogd met:

 • € 1.250,- bij 25 tot 500 leden;
 • € 3.750,- bij 500 tot 1000 leden;
 • € 6.250,- bij meer dan 1000 leden.
 • Het bedrag wordt maximaal verhoogd met € 4.500,- als de vereniging een eigen clubgebouw exploiteert en beheert.

Lees meer over hoe uw instelling de subsidie moet verantwoorden.