Kinderopvang op Sociaal-Medische Indicatie (SMI)

Heeft u om sociaal-medische redenen tijdelijk kinderopvang nodig? En krijgt u geen  kinderopvangtoeslag omdat u niet aan de voorwaarden voldoet?

Dan kunt u misschien een vergoeding van de gemeente krijgen voor (een deel van) de kosten van kinderopvang.

 • U woont in de gemeente Alkmaar 
 • U en/of uw partner hebben een ernstig lichamelijk, psychisch of sociaal probleem. 
 • U en uw eventuele partner krijgen geen andere vergoeding voor de kinderopvangkosten.(via Halte Werk, het UWV of de Belastingdienst) 
 • U kunt geen gebruik maken van de peuteropvang, VVE of binnen uw sociale netwerk kan er geen andere volwassene voor uw kind(eren) zorgen.

 

Stuur een e-mail naar smi@alkmaar.nl. Met uw e-mail stuurt u het volgende mee:

  • Volledig ingevuld; 
  • Ondertekend; 
  • Duidelijk de reden van uw aanvraag aangegeven; 
 • Een brief van een specialist, hulpverlener of begeleider; 
 • En als het voor u geldt, stuurt u een kopie van het bewijs van scholing/traject (van één of beide ouders) mee
 • Inkomensgegevens aanvrager en toeslagpartner via een IB60 formulier.

Komt u hier niet uit? Dan kunt u bellen naar afdeling Jeugd telefoonnummer 14 072.

 

 • Een medewerker van afdeling Jeugd maakt met u een afspraak en beoordeelt uw situatie ;
 • Wij maken samen met u afspraken om binnen een vastgesteld termijn de gezinsomstandigheden te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. 
 • Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag. Soms kan het langer duren als wij nog gegevens van u nodig hebben.  
 • Wij raden u aan om te wachten met het aanmelden van uw kind bij de kinderopvang totdat u ons besluit hebt ontvangen. U kunt wel alvast informatie opvragen bij de kindcentra in uw buurt. 
 • Is het besluit positief? Dan krijgt u van de gemeente een vergoeding voor de kinderopvangkosten.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente berekent de vergoeding op dezelfde manier als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

De vergoeding van de kinderopvangkosten betaalt de gemeente aan de kinderopvang, niet aan u.

 

 • Een smi wordt nooit met terugwerkende kracht afgegeven. 
 • Een smi is voor een vastgesteld aantal uren per maand.​ 
 • Een smi is tijdelijk en wordt voor een bepaalde periode afgegeven (max. 9 maanden) en kan dan opnieuw worden beoordeeld.​ 
 • De ouder betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het kindcentrum. 
 • Wanneer er sprake is van een laag inkomen, dan kan voor deze eigen bijdrage Bijzondere Bijstand worden aangevraagd. 
 • Een wijziging kan alleen aangevraagd worden door de ouder of een gemachtigde.
 • U dient elke wijziging in het gebruik van de kinderopvang (meer/minder) of het stopzetten van de opvang, direct aan de gemeente door te geven.
  U kunt uw wijziging mailen naar smi@alkmaar.nl.