Subsidie voor sportevenementen

Gemeente Alkmaar ondersteunt topsportevenementen en grote breedtesportevenementen in de gemeente. U kunt subsidie aanvragen voor een:

Topsportevenement

NK, EK, WK of internationaal toernooi waaraan nationale (jeugd)topatleten deelnemen. De organisatie moet ook een breedtesportactiviteit organiseren 6 weken voorafgaand, tijdens of 6 weken na afloop van het topsportevenement. Dit neem je mee in de begroting.

Groot breedtesportevenement

Dit is een laagdrempelig toegankelijk evenement dat bijdraagt aan het verbeteren van sportbeoefening en beleving in Alkmaar. Het evenement ontstijgt een (reguliere) verenigingsactiviteit en heeft minimaal een regionale uitstraling.

U vraagt de subsidie tussen 13 en 4 weken voor aanvang van het evenement aan.

Binnen 13 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Naam en adres aanvrager & contactpersoon
 • KvK nummer
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Tijdvak
 • Omschrijving van de activiteiten + plaats waar evenement plaatsvindt
 • Beschrijving van de doelstelling van het evenement en de resultaten die geprobeerd worden te halen
 • Aantal te verwachten deelnemers
 • Aantal te verwachten bezoekers
 • Begroting van het evenement in verwachte kosten en verwachte inkomsten
 • Vermelding van elders aangevraagde subsidies en vergoedingen inclusief de status van deze aanvragen
 • Aangevraagd subsidiebedrag
 • Datum
 • Handtekening

Topsportevenement:
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de totale begroting tot een maximum van € 15.000,- per aanvraag.

Breedtesportevenement:
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 30% van de totale begroting tot een maximum van € 3.000,- per aanvraag.

Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of stuur een mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.