Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporter met een beperking

U kunt subsidie aanvragen voor contributie betalende leden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook kunt u subsidie aanvragen voor contributie betalende jeugdleden.

De subsidie kunt u aanvragen tussen 1 januari en 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Uiterlijk 30 april van dat jaar ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

U kunt subsidie aanvragen als de vereniging:

 • contributie betalende leden met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) beperking heeft;
 • contributie betalende jeugdleden tot en met 17 jaar heeft.
 • basisbedrag van € 250,- per vereniging met een jeugdafdeling;
 • bedrag van € 27,50 per contributie betalend lid met een beperking;
 • bedrag van € 7,50 per contributie betalend jeugdlid tot en met 17 jaar.

Wanneer meer dan 25% van de jeugdleden buiten Alkmaar woont, wordt voor maximaal 25% van de jeugdleden subsidie gegeven.

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als deze volledig is ingevuld en ondertekend.

Uw aanvraag bevat:

 • Naam en adres aanvrager & contactpersoon
 • KvK nummer
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Tijdvak
 • Omschrijving van de activiteiten + plaats
 • Aantal contributie betalende jeugdleden per 1 januari (aantal leden woonachtig in Alkmaar en buiten Alkmaar apart vermelden)
 • Aantal mensen met een beperking dat lid is van uw vereniging
 • Hoogte contributie
 • Naam van de overkoepelende sportbond
 • Aantal trainingen voor de jeugd of mensen met een beperking per week
 • Datum
 • Handtekening

De sportvereniging:

 • is aangesloten bij een overkoepelende landelijke sportbond;
 • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • heeft minimaal 1 contributie betalend lid met een beperking om in aanmerking te komen voor subsidie voor leden met een beperking;
 • heeft minimaal 15 contributie betalende jeugdleden om in aanmerking te komen voor jeugdledensubsidie;
 • vraagt een contributie die minimaal € 50,- per jaar per jeugdlid of lid met een beperking is;
 • biedt in het seizoen minimaal 1 keer per week een trainingsmogelijkheid.

Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of stuur een mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.