Kinderopvang op Sociaal-Medische Indicatie (SMI)

Heeft u tijdelijk kinderopvang nodig? En krijgt u geen  kinderopvangtoeslag omdat u niet aan de voorwaarden voldoet?

Misschien kunt u een vergoeding van de gemeente krijgen voor (een deel van) de kosten van kinderopvang.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet.

 • U woont in de gemeente Alkmaar 
 • U en/of uw partner hebben een ernstig lichamelijk, psychisch of sociaal probleem. 
 • U en/of uw partner krijgen geen andere vergoeding voor de kinderopvangkosten.
 • U kent geen andere volwassene die voor uw kind(eren) kan zorgen. En u kunt geen gebruik maken van de peuteropvang of VVE.

Stuur een e-mail naar smi@alkmaar.nl. Met uw e-mail stuurt u het volgende mee:

Let op. Het aanvraagformulier hieronder is niet toegankelijk voor een screenreader. Als u het daardoor niet kunt invullen, laat het ons weten.

  • Volledig ingevuld; 
  • Ondertekend; 
  • Duidelijk de reden van uw aanvraag aangegeven; 
 • Een brief van een specialist, hulpverlener of begeleider; 
 • Doet u of de andere ouder een opleiding? Stuur een kopie van het bewijs daarvan (van één of beide ouders) mee.
 • Overzicht van het inkomen van aanvrager en toeslagpartner. Dat doet u door een inkomensverklaring van de Belastingdienst mee te sturen.

Komt u hier niet uit? Dan kunt u bellen naar afdeling Jeugd telefoonnummer 14 072.

 • Een medewerker van afdeling Jeugd maakt met u een afspraak. Hij/ zij beoordeelt uw situatie.
 • Wij maken samen met u afspraken om binnen een vastgesteld termijn de gezinsomstandigheden te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. 
 • Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag. Soms kan het langer duren.
 • Wij raden u aan om te wachten met het aanmelden van uw kind bij de kinderopvang. Totdat u ons besluit hebt ontvangen. U kunt wel alvast informatie opvragen bij de kindcentra in uw buurt. 
 • Is het besluit positief? Dan krijgt u van de gemeente een vergoeding voor de kinderopvangkosten.

Wij kijken naar de hoogte van uw inkomen om de hoogte van de vergoeding te berekenen.

De gemeente berekent de vergoeding. Dit gaat op dezelfde manier als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De vergoeding van de kinderopvangkosten betaalt de gemeente aan de kinderopvang, niet aan u.

 • De vergoeding wordt nooit met terugwerkende kracht afgegeven. 
 • De vergoeding is voor een vastgesteld aantal uren per maand.​ 
 • De vergoeding is tijdelijk en wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Deze duurt maximaal 9 maanden. Hierna kan het opnieuw worden beoordeeld.​ 
 • De ouder betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het kindcentrum. 
 • Bij een laag inkomen kunt u voor de eigen bijdrage Bijzondere Bijstand aanvragen.
 • Een wijziging kan alleen aangevraagd worden door de ouder of een gemachtigde.
 • U moet elke wijziging in het gebruik van de kinderopvang direct doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld meer of minder uren. Of het stopzetten van de opvang. Mail uw wijziging naar smi@alkmaar.nl.