Groen

Door de woonomgeving slim in te richten, kunnen tuinen bijdragen aan het verminderen van wateroverlast. Er is samen veel mogelijk. Zo kunnen groenstroken in de gemeente Alkmaar ingericht en onderhouden worden door inwoners.

Dieren zijn onderdeel van onze maatschappij. Vaak genieten we van hen maar soms veroorzaken ze overlast. Ook hier geldt dat als we samen afspraken maken we van gemeente Alkmaar voor iedereen een fijne woon-, werk- en leefomgeving kunnen maken.

Schep steekt uit de aarde

Samen groen onderhouden