Terug naar het overzicht

Studenten van de Erasmus Universiteit presenteren aanbevelingen

Eerder schreven we al dat studenten van de opleiding Master Urban Governance van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), beide opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een onderzoek gingen doen voor het Alkmaars Kanaal. Op vrijdag 26 maart presenteerden de studenten hun bevindingen.

In 3 maanden tijd hebben de studenten een aantal onderwerpen onderzocht die van belang zijn voor de gebiedsontwikkeling in het Alkmaars Kanaal. Onderwerpen van het onderzoek waren: een vergelijking van het Alkmaars Kanaal met een aantal andere soortgelijke steden, een verdieping van de kansen om een smart city te worden en de mogelijkheden voor een healthy urban living in de verschillende deelgebieden.

De studenten zijn er in geslaagd deze onderwerpen op een integrale manier bij elkaar te brengen en hieraan ook conclusies te verbinden. Daar bij waren nuttige aanknopingspunten voor het Alkmaars Kanaal:

  • Het advies om vooral ook op de langere termijn en structureel de verbinding te leggen met burgers maar ook stakeholders zoals ontwikkelaars, beleggers en corporaties. Alleen samen kun je een dergelijke grote opgave realiseren.
  • Het concept van healthy urban living kan dienen als vliegwiel om ook aandacht te schenken aan thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, energie en een groene omgeving.
  • De aandacht die nodig is voor flexibele planning: korte én lange termijn.
  • En tenslotte het slim gebruik maken van bestaande infrastructuur (wegen, oude gebouwen) en het leggen van de relatie met de bestaande stad.

Het programmateam van het Alkmaars Kanaal gaat de aanbevelingen van de studenten zeker meenemen bij de uitvoering van het programma.