Stationsgebied.

Het stationsgebied is een visitekaartje en belangrijke entree voor Alkmaar en het Alkmaars Kanaal. De omgeving biedt veel kansen voor ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk waar het prettig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. 

Ontmoeten en levendigheid

Naast het realiseren van meer groen in het gebied, zijn er kansen om publieke voorzieningen toe te voegen. Deze kunnen een grote bijdrage leveren aan de levendigheid en ontmoetingsmogelijkheden in het gebied. Voorbeelden zijn een buurthuis, ontmoetingsruimtes, een educatief centrum of specifieke voorzieningen voor kinderen/jongeren/ouderen. Verder is de wens om het stationsgebied te ontwikkelen tot een OV-knooppunt van hoge kwaliteit. Een belangrijke ambitie die daarbij hoort, is zorgen dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer veel ruimte krijgen. 

Gezond woon- en leefklimaat

Het Stationsgebied wordt klimaat-adaptief, en we streven naar een CO2-neutrale ontwikkeling die circulair is. Ook wordt ingezet op versterking van de biodiversiteit en een gezond woon- en leefklimaat.

Projecten

Concept ontwikkelbeeld stationsgebied

Ontwikkelbeeld Stationsgebied 

Stationsgebied is een gebied in het hart van de stad. Het gaat hier om het gebied ten noorden en zuiden van het treinstation, vanaf het Noordhollandsch kanaal tot en met de Zocherbuurt…

artist impression met tunnel

Spooronderdoorgang Helderseweg 

De gemeente Alkmaar onderzoekt in samenwerking met ingenieursadviesbureau Sweco de komende tijd de inpasbaarheid van de spooronderdoorgang. Als uit dit onderzoek blijkt…

Bekijk

Programmamanager

Ton Haakman

Zie ook

Nieuws.

Expeditie Alkmaars Kanaal weer van start

Ook deze zomer kan je weer de Expeditie Alkmaars Kanaal fietsen. En op die manier op een leuke manier kennis maken met het gebied waar we bouwen aan nieuwe woningen voor Alkmaarders. Je kan de route zelf fietsen, en je kan kiezen voor een van de specials van Karavaan. Voor de specials heeft Karavaan een nieuwe voorstelling gemaakt.

Klankbordgroep denkt mee over opwaardering Helderseweg Noord

Negen direct belanghebbenden uit de omgeving van de Helderseweg Noord dachten mee over de nieuwe inrichting van de weg. In 2 bijeenkomsten zijn de verschillende varianten van de weg besproken. Dit was samen met de projectgroep van de gemeente en het adviesbureau Sweco dat de opdracht uitwerkt.

Voorbereidingen bouw woningen Ringerskwartier in Overstad gestart

Projectontwikkelaar BPD bouwt de komende 3 jaar aan het project Ringerskwartier in Overstad. BPD realiseert in dit project 273 woningen, ongeveer 1.000 m2 commerciële ruimte en een parkeergarage. De voorbereidingen op de bouwplaats zijn al in volle gang. In mei gaan de bouwwerkzaamheden van start.