Stationsgebied.

Het stationsgebied is een visitekaartje en belangrijke entree voor Alkmaar en het Alkmaars Kanaal. De omgeving biedt veel kansen voor ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk waar het prettig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. 

Ontmoeten en levendigheid

Naast het realiseren van meer groen in het gebied, zijn er kansen om publieke voorzieningen toe te voegen. Deze kunnen een grote bijdrage leveren aan de levendigheid en ontmoetingsmogelijkheden in het gebied. Voorbeelden zijn een buurthuis, ontmoetingsruimtes, een educatief centrum of specifieke voorzieningen voor kinderen/jongeren/ouderen. Verder is de wens om het stationsgebied te ontwikkelen tot een OV-knooppunt van hoge kwaliteit. Een belangrijke ambitie die daarbij hoort, is zorgen dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer veel ruimte krijgen. 

Gezond woon- en leefklimaat

Het Stationsgebied wordt klimaat-adaptief, en we streven naar een CO2-neutrale ontwikkeling die circulair is. Ook wordt ingezet op versterking van de biodiversiteit en een gezond woon- en leefklimaat.

Projecten

Concept ontwikkelbeeld stationsgebied

Ontwikkelbeeld Stationsgebied 

In samenwerking  met de NS stelde de gemeente Alkmaar een Ontwikkelbeeld op voor het Stationsgebied. Het gebied biedt veel kansen voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk waar het prettig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. Er ontstaat dan een mix van bestaande, nieuwe en gerenoveerde gebouwen met daarin combinaties van werk- en woonfuncties voor iedereen. Daarnaast komen er naast de bestaande, ook nieuwe commerciële en maatschappelijke voorzieningen in het gebied. Met meer groen wordt de openbare ruimte ingericht als aantrekkelijk verblijfsgebied voor dier en mens. 

artist impression met tunnel

Spooronderdoorgang Helderseweg 

Met de spooronderdoorgang op de Helderseweg investeert de gemeente Alkmaar in de toekomstige verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van de stad. Een onderdoorgang is veiliger, omdat fietsers, voetgangers, bussen en auto’s niet langer hoeven over te steken. Daarnaast leidt het tot minder wachttijd voor de spoorbomen. 

Nieuws.

Jongeren in gesprek tijdens Jongerentop KanaalPark

Het KanaalPark wordt een plek voor alle Alkmaarders, dus ook voor de jongeren! Maar wat zien jongeren het liefst langs de oevers van het Alkmaars kanaal? Donderdagavond 16 maart sprak een groep van 20 jongeren met de gemeente Alkmaar over hun wensen voor het Alkmaars KanaalPark.

Gebiedsconferentie Alkmaars KanaalPark: kom je meedenken?

Wat zie jij straks het liefst langs de oevers van het Alkmaars Kanaal? Waar geniet je van natuur of ontspan je met vrienden? Zie je ruimte om te sporten, voor kunst of een ander leuk initiatief? De gemeente Alkmaar nodigt iedereen uit mee te denken over de toekomst van het Alkmaars KanaalPark tijdens de gebiedsconferentie KanaalPark op woensdag 5 april vanaf 19.00 uur in de Stadsfabriek Alkmaar.

In gesprek over de wensen voor Alkmaars KanaalPark

Wethouder Gijsbert van Iterson Scholten sprak inwoners van Alkmaar over de ontwikkelingen rondom het KanaalPark, welke wensen zijn er voor de inrichting van de oevers van het Alkmaars Kanaal? De onthulling van de droomplek woensdag 8 maart 2023 op het Ringersplein in Overstad markeert de start van de participatie over het KanaalPark.