Stationsgebied.

Het stationsgebied is een visitekaartje en belangrijke entree voor Alkmaar en het Alkmaars Kanaal. De omgeving biedt veel kansen voor ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk waar het prettig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. 

Ontmoeten en levendigheid

Naast het realiseren van meer groen in het gebied, zijn er kansen om publieke voorzieningen toe te voegen. Deze kunnen een grote bijdrage leveren aan de levendigheid en ontmoetingsmogelijkheden in het gebied. Voorbeelden zijn een buurthuis, ontmoetingsruimtes, een educatief centrum of specifieke voorzieningen voor kinderen/jongeren/ouderen. Verder is de wens om het stationsgebied te ontwikkelen tot een OV-knooppunt van hoge kwaliteit. Een belangrijke ambitie die daarbij hoort, is zorgen dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer veel ruimte krijgen. 

Gezond woon- en leefklimaat

Het Stationsgebied wordt klimaat-adaptief, en we streven naar een CO2-neutrale ontwikkeling die circulair is. Ook wordt ingezet op versterking van de biodiversiteit en een gezond woon- en leefklimaat.

Projecten

Concept ontwikkelbeeld stationsgebied

Ontwikkelbeeld Stationsgebied 

Stationsgebied is een gebied in het hart van de stad. Het gaat hier om het gebied ten noorden en zuiden van het treinstation, vanaf het Noordhollandsch kanaal tot en met de Zocherbuurt…

artist impression met tunnel

Spooronderdoorgang Helderseweg 

De gemeente Alkmaar onderzoekt in samenwerking met ingenieursadviesbureau Sweco de komende tijd de inpasbaarheid van de spooronderdoorgang. Als uit dit onderzoek blijkt…

Bekijk

Programmamanager

Ton Haakman

Zie ook

Nieuws.

Gebiedsbiografie als houvast voor de toekomst

Voor het Alkmaars Kanaal is een gebiedsbiografie opgesteld. Deze biografie schetst de levensloop van het gebied. Vanaf het ontstaan van het landschap, ver voor de start van onze jaartelling, tot aan de dag van vandaag. De biografie beschrijft de geschiedenis van het gebied en de invloed van de mens hierop. Het kanaal heeft in dit rapport de hoofdrol.

Alkmaars Kanaal gaat over de toekomst van heel Alkmaar

Sinds 24 mei 2023 is Christian Schouten coördinerend wethouder voor het Alkmaars Kanaal. Waarom was en is hij zo enthousiast…

Route van Expeditie Alkmaars Kanaal gratis op te halen

Zondag 2 juli was alweer – voorlopig – de laatste Special van Expeditie Alkmaars Kanaal van dit jaar.  Met het prachtige weer sprong iedereen de fiets op en ging op expeditie. Met de Expeditie Alkmaars Kanaal maak je op een leuke manier kennis met het Alkmaars Kanaal.