Stationsgebied.

Het stationsgebied is een visitekaartje en belangrijke entree voor Alkmaar en het Alkmaars Kanaal. De omgeving biedt veel kansen voor ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk waar het prettig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. 

Ontmoeten en levendigheid

Naast het realiseren van meer groen in het gebied, zijn er kansen om publieke voorzieningen toe te voegen. Deze kunnen een grote bijdrage leveren aan de levendigheid en ontmoetingsmogelijkheden in het gebied. Voorbeelden zijn een buurthuis, ontmoetingsruimtes, een educatief centrum of specifieke voorzieningen voor kinderen/jongeren/ouderen. Verder is de wens om het stationsgebied te ontwikkelen tot een OV-knooppunt van hoge kwaliteit. Een belangrijke ambitie die daarbij hoort, is zorgen dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer veel ruimte krijgen. 

Gezond woon- en leefklimaat

Het Stationsgebied wordt klimaat-adaptief, en we streven naar een CO2-neutrale ontwikkeling die circulair is. Ook wordt ingezet op versterking van de biodiversiteit en een gezond woon- en leefklimaat.

Projecten

Concept ontwikkelbeeld stationsgebied

Ontwikkelbeeld Stationsgebied 

In samenwerking  met de NS stelde de gemeente Alkmaar een Ontwikkelbeeld op voor het Stationsgebied. Het gebied biedt veel kansen voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk waar het prettig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. Er ontstaat dan een mix van bestaande, nieuwe en gerenoveerde gebouwen met daarin combinaties van werk- en woonfuncties voor iedereen. Daarnaast komen er naast de bestaande, ook nieuwe commerciële en maatschappelijke voorzieningen in het gebied. Met meer groen wordt de openbare ruimte ingericht als aantrekkelijk verblijfsgebied voor dier en mens. 

artist impression met tunnel

Spooronderdoorgang Helderseweg 

Met de spooronderdoorgang op de Helderseweg investeert de gemeente Alkmaar in de toekomstige verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van de stad. Een onderdoorgang is veiliger, omdat fietsers, voetgangers, bussen en auto’s niet langer hoeven over te steken. Daarnaast leidt het tot minder wachttijd voor de spoorbomen. 

Nieuws.

Ontwikkelbeelden Alkmaars Kanaal in de Digitale Tweeling

Sinds kort kunnen ook goedgekeurde ontwikkelplannen gevisualiseerd worden in de Digitale Tweeling van de gemeente Alkmaar. De eerste plannen die beschikbaar zijn om te bekijken zijn de ontwikkelbeelden van het Alkmaars Kanaal.

Maak kennis met Alkmaars Kanaal op de PROVADA

Samen met een aantal MRA-gemeentes (Metropool Regio Amsterdam) staan we in juni op de PROVADA, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. De gemeente Alkmaar is onderdeel van de aanpak bereikbare steden van de MRA. Tijdens de beurs presenteren we het programma Alkmaars Kanaal op de MRA stand. Het thema van de PROVADA: We can be heroes.

Bewoners denken mee over de toekomst van het KanaalPark tijdens gebiedsconferentie

In de Stadsfabriek Alkmaar was woensdagavond 5 april de conferentie over het Alkmaars KanaalPark. Zo’n 50 bezoekers gingen met elkaar en met de gemeente in gesprek over de toekomstige invulling van de oevers van het Alkmaars Kanaal.