Stationsgebied.

Het stationsgebied is een visitekaartje en belangrijke entree voor Alkmaar en het Alkmaars Kanaal. De omgeving biedt veel kansen voor ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk waar het prettig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. 

Ontmoeten en levendigheid

Naast het realiseren van meer groen in het gebied, zijn er kansen om publieke voorzieningen toe te voegen. Deze kunnen een grote bijdrage leveren aan de levendigheid en ontmoetingsmogelijkheden in het gebied. Voorbeelden zijn een buurthuis, ontmoetingsruimtes, een educatief centrum of specifieke voorzieningen voor kinderen/jongeren/ouderen. Verder is de wens om het stationsgebied te ontwikkelen tot een OV-knooppunt van hoge kwaliteit. Een belangrijke ambitie die daarbij hoort, is zorgen dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer veel ruimte krijgen. 

Gezond woon- en leefklimaat

Het Stationsgebied wordt klimaat-adaptief, en we streven naar een CO2-neutrale ontwikkeling die circulair is. Ook wordt ingezet op versterking van de biodiversiteit en een gezond woon- en leefklimaat.

Projecten

Concept ontwikkelbeeld stationsgebied

Ontwikkelbeeld Stationsgebied 

Stationsgebied is een gebied in het hart van de stad. Het gaat hier om het gebied ten noorden en zuiden van het treinstation, vanaf het Noordhollandsch kanaal tot en met de Zocherbuurt…

artist impression met tunnel

Spooronderdoorgang Helderseweg 

De gemeente Alkmaar onderzoekt in samenwerking met ingenieursadviesbureau Sweco de komende tijd de inpasbaarheid van de spooronderdoorgang. Als uit dit onderzoek blijkt…

Bekijk

Programmamanager

Ton Haakman

Zie ook

Nieuws.

Kantorenpark Viaanse Molen verandert van werkgebied naar stadswijk  

In het kantorenpark in de Viaanse Molen wordt nu vooral gewerkt. Dat gaat de komende jaren veranderen. Viaanse Molen verandert van een werkgebied naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar. Met ruimte om te wonen en te werken.

Serie 200 jaar Noord-Hollandsch Kanaal

In aflevering 4 stappen Pieter en Marieke van de boot in Alkmaar en vertellen over het kanaal dat dwars door de stad loopt. En over wonen aan het kanaal, in Ringerskwartier.

Ontwikkelkaders voor het Alkmaars Kanaal: Wat is het?

We werken aan ontwikkelkaders voor de verschillende deelgebieden van het Alkmaars Kanaal. Maar wat is dat, een ontwikkelkader?