Gebiedsbiografie geeft houvast voor de toekomst

Voor het Alkmaars Kanaal is een gebiedsbiografie ontwikkeld. Deze biografie schetst de levensloop van het gebied. Vanaf het ontstaan van het kanaal in de 18e eeuw, tot aan de dag van vandaag. De gebiedsbiografie beschrijft de invloed van de mens op het gebied. Het kanaal heeft in dit rapport de hoofdrol, daarnaast zijn de oevers en de omliggende gebieden hierin opgenomen. Het onderzoek is gedaan om inzicht te geven in de geschiedenis en erfenissen van het gebied, zodat deze gebruikt kunnen worden bij de plannen die er liggen om het gebied Alkmaars Kanaal opnieuw in te richten.

Verhaal van eigen bodem

Het opstellen van een gebiedsbiografie is een vrij nieuwe methode om de historie en gebruiksgeschiedenis van een gebied in kaart te brengen. De professionals van Bureau SteenhuisMeurs deden het onderzoek en maakten een uitgebreid, overzichtelijk en rijk geïllustreerd rapport.

Een tijdlijn over het ontstaan van het Noordhollandsch kanaal en het omliggende landschap, schetst een duidelijk beeld. Ook is de historie van ieder gebied waar ontwikkelingen gepland zijn, stuk voor stuk in kaart gebracht aan de hand van kaarten en historisch beeldmateriaal. Het rapport sluit af met aanbevelingen.

Inspraak op de plannen

De gebiedsbiografie van het kanaal is door zijn opbouw goed leesbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Het is daardoor goed geschikt om te gebruiken bij de inspraak op de ontwikkelplannen in het Alkmaars Kanaal.

Het rapport

Lees het hele rapport gebiedsbiografie Noordhollands kanaal Alkmaar (pdf nog niet toegankelijk gemaakt)

Of lees een korte samenvatting van de gebiedsbiografie (andere pagina).