Overdie.

Thuishaven voor vernieuwing

Laat het ronken, laat het bonken: morgen komt eraan. Het beweegt, het bruist en het leeft aan de twee oevers in dit gebied boordevol kansen voor nieuwe bedrijvigheid en woonplezier. Hier wordt aan de weg getimmerd. Bedenk het, maak het, beleef het.

Ambitie

Het deelgebied Overdie moet een stuk stoere stad aan het kanaal worden en zich ontwikkelen tot een duurzaam woon- en werkgebied. Om tot realisatie van woningbouw te komen dient de gemeente naast de aanpassing van de geluidszones een aantal stappen te zetten waaronder het verplaatsen van bedrijven en het uitvoeren van structuuringrepen. In Overdie speelt op dit moment met name de ontwikkeling langs het Zeglis. De ambitie is om in dit gebied 1150 woningen te realiseren.

Bekijk

Programmamanager

Marc Angevare

Projecten

Herontwikkeling bedrijventerrein Overdie

In Overdie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuwe wijk. Bedrijventerrein Overdie verandert de komende jaren in een levendige en energiek nieuw stuk stad. Van een industrieterrein…