Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring maken voor iedere website en app. Deze verklaring moet online staan. In de verklaring staat in of de website of app aan de eisen voldoet.

Toegankelijkheidsverklaring van www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal

Deze informatie is bijgewerkt op 1 maart 2024.

Gemeente Alkmaar maakt haar online informatie en dienstverlening stap voor stap toegankelijk. Dit doen wij volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring gaat over de website www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Alkmaar staat in het register van toegankelijkheidsverklaringen van Logius. Zoek met de term ‘Alkmaar’, dan ziet u het overzicht.

Nalevingsstatus: B – voldoet gedeeltelijk

De website www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal voldoet voor een deel aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij willen in 2025 helemaal voldoen.

Wij verbeteren onze website stap voor stap. Hier zijn wij altijd mee bezig. Beeld, geluid en documenten moeten bijvoorbeeld zo goed mogelijk online staan.

Onder het kopje onderbouwing van de verklaring staat uitgebreide informatie over de toegankelijkheid.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een probleem met de toegankelijkheid? Of heeft u een vraag over toegankelijkheid? Neem contact op: onlineteam@alkmaar.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht dat wij uw vraag hebben ontvangen.
  • Wij laten u weten hoe wij uw vraag behandelen.
  • Binnen 3 weken is uw vraag beantwoord.