Viaanse Molen.

Het gebied Viaanse Molen ligt in het Noorden van het Alkmaars Kanaal. Het gebied verandert de komende jaren van een werkterrein naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar. Met ruimte om te wonen en te werken. Viaanse Molen biedt vruchtbare grond voor nieuwe woonvormen en innovatieve ondernemingen. In deze wijk aan het water geldt straks de ideale mix van geborgenheid en vrijheid. Met de stad in de buurt en het buitengebied altijd dichtbij. De sloten reflecteren de moderne duurzame gebouwen. Het fietspad meandert langs de bebouwing en de begroeiing. Hier woon, werk, onderneem en ontspan je in eilanden van groen.

Ambitie

In het ontwikkelbeeld wordt Viaanse Molen een moderne, zachte stad in een landschap van groen en water. Er is ruimte voor experimentele woonvormen en nieuwe vormen van bouwen. Inmiddels loopt de herontwikkeling van Pendorp, in 2022 is voor dit project het planconcept gereed. Ook voor de transformatie van het kantorenterrein worden in 2022 de eerste plannen verder uitwerkt. De ambitie uit het ontwikkelbeeld is om op de gehele Viaanse Molen uiteindelijk circa 5.400 woningen en 190.000m2 aan (bestaand) werk en voorzieningen te realiseren.

Bekijk

Programmamanager

Zie ook

Projecten

Buitenvaart

Buitenvaart is volledig georiënteerd op het Noordhollands Kanaal, wat inhoudt dat nagenoeg alle woningen uitzicht op of over het water krijgen. Een onderscheidend gegeven, want waar vind je…

potloodtekening van pen-dorp

Pendorp

Het PEN-terrein is in 2017 aangekocht door NH Development, een samenwerking tussen de HBB Groep en de Geus Bouw. Op het terrein staat nu het kantoorgebouw van de PEN-Maatschappij…

Overdie Alkmaars Kanaal

Kantorenpark

Het Kantorenpark van Viaanse Molen is ongeveer 10 hectare groot, er staan ongeveer 22 (kantoor)gebouwen en er zijn veel verschillende eigenaren. Er zitten bedrijven die zich goed op hun plek voelen…

Artist impression van Viaanse Molen

Sluiseiland

In de noordelijkste punt van de Viaanse Molen, direct aan het Noordhollandsch Kanaal, ligt een bijzonder terrein waar nu onder andere nog het gaswinningsbedrijf TAQA staat…

Schetsontwerp van die 2 verschillende routes, waarbij route met apart fietspad de voorkeur heeft

Opwaarderen Helderseweg

De gemeente is samen met Stadswerk072 gestart met het project ‘Opwaarderen Helderseweg’. In opdracht van de gemeenteraad onderzoeken we op welke manier we de Helderseweg Noord…

Nieuws.

PEN-Dorp wordt nieuwe stadswijk

Er is besloten dat we de huidige Helderseweg gaan opwaarderen, waarbij er ruimte vrijkomt voor een parkachtige openbare ruimte. Met dit besluit kan het plan ‘De Tuinen van PEN-Dorp’ verder worden uitgewerkt

Vierde sessie ontwikkelkader Kantorenpark Viaanse Molen goed bezocht

De ambitie is om het Kantorenpark van Viaanse Molen te transformeren naar een groene gemengde woon- en werklocatie. Dit kan door bestaande kantoorgebouwen te transformeren naar woningen, maar ook door sloop en nieuwbouw. Hierover is gesprokken tijdens een werksessie met ontwikkelaars en eigenaren.

160 nieuwe woningen in Kanaaldijk

Met het plaatsen van het bouwbord is het startsein gegeven voor de bouw van 160 woningen met aandacht voor groen en betaalbaar wonen. Ook is er ruimte voor horeca.