Alkmaars KanaalPark, ontmoeting, sport & recreatie.

Het Alkmaars KanaalPark wordt een park langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Het is ongeveer twee keer 6,5 kilometer lang. De breedte aan de oever van het park zal verschillen. De vrije ruimte aan de oevers in het Alkmaars Kanaal geeft mooie kansen om plekken te maken waar je kan ontspannen en elkaar ontmoeten. Aantrekkelijke plekken voor Alkmaarders en voor bezoekers. De oevers zijn straks toegankelijk voor iedereen. Wat er precies in het park gaat komen, is nog niet bekend. Het uitwerken van het KanaalPark doen we, in fases, samen met de inwoners van de gemeente Alkmaar.

Vitale stad van de toekomst

In het Alkmaars Kanaal bouwen we aan een nieuw stuk stad. Een kwalitatief en vitaal nieuw stuk stad. Alkmaars KanaalPark kan daar een bijdrage aan leveren. Het gebruik van een park is zeer divers. Parken zijn niet alleen groene ruimten in de stad, zij bieden ook ruimte voor sporten en ontmoeting. Al die activiteiten kunnen ieder op hun eigen manier een positieve invloed op de gezondheid van mensen hebben.

Het uitwerken van het KanaalPark doen we niet alleen maar met de inwoners van de gemeente Alkmaar. In de planning hieronder vind je de momenten waarop dit plaats vindt, en meer informatie hierover. Inwoners van de gemeente Alkmaar zien veel kansen voor het Alkmaars KanaalPark. Een aantal thema’s springen eruit: groen, wandelen en fietsen, op het water, kunst en cultuur, sport en spel, en ruimte voor ommetjes ook voor jongeren. Het park zou ruimte kunnen bieden voor rust en ontspanning, maar kan zeker ook een plek zijn om elkaar te ontmoeten.

Rapport landschapsbureau Feddes/Olthof

Landschapsbureau Feddes/Olthof gevraagd een eerste inventarisatie van de (on)mogelijkheden te maken. Deze inventarisatie is vastgelegd in het rapport  ‘Alkmaars KanaalPark, de rijkdom van Alkmaar weerspiegeld’. Het gebied krijgt in dit rapport drie verschillende herkenbare sferen; (1) het zachte Alkmaars Kanaal aan de noordzijde van de stad in een Hollands groen landschap, (2) het gastvrije historische centrum en (3) het stoere gemengd wonen en werken Alkmaars Kanaal aan de zuidzijde van de stad.

Tijdlijn

Voorjaar 2024

Ontwikkelplan Alkmaars KanaalPark gereed

30 november 2023

Publicatie participatierapport

Zomer 2023

Afronden participatierapport

5 april 2023

Gebiedsconferentie Alkmaars KanaalPark

16 maart 2023

Jongerentop Alkmaars KanaalPark 

Februari 2023

Start participatie

Januari 2023

Start project Alkmaars KanaalPark

Najaar 2022

Adviesrapport FeddesOlthof gereed

2 maart 2022

De oevers van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park

Op de hoogte blijven over de ontwikkeling langs het Alkmaars Kanaal?