Alkmaars KanaalPark, ontmoeting, sport & recreatie.

Het Alkmaars KanaalPark wordt een park langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Het is ongeveer twee keer 6,5 kilometer lang. De breedte aan de oever van het park zal verschillen. De vrije ruimte aan de oevers in het Alkmaars Kanaal geeft mooie kansen om plekken te maken waar je kan ontspannen en elkaar ontmoeten. Aantrekkelijke plekken voor Alkmaarders en voor bezoekers. De oevers zijn straks toegankelijk voor iedereen. Wat er precies in het park gaat komen, is nog niet bekend. Het uitwerken van het KanaalPark doen we, in fases, samen met de inwoners van de gemeente Alkmaar.

Vitale stad van de toekomst

In het Alkmaars Kanaal bouwen we aan een nieuw stuk stad. Een kwalitatief en vitaal nieuw stuk stad. Alkmaars KanaalPark kan daar een bijdrage aan leveren. Het gebruik van een park is zeer divers. Parken zijn niet alleen groene ruimten in de stad, zij bieden ook ruimte voor sporten en ontmoeting. Al die activiteiten kunnen ieder op hun eigen manier een positieve invloed op de gezondheid van mensen hebben.

Participatie Kanaalpark

Inwoners van de gemeente Alkmaar zien veel kansen voor het Alkmaars KanaalPark. Een aantal thema’s springen eruit: groen, wandelen en fietsen, op het water, kunst en cultuur, sport en spel, en ruimte voor ommetjes ook voor jongeren. Het park zou ruimte kunnen bieden voor rust en ontspanning, maar kan zeker ook een plek zijn om elkaar te ontmoeten.

kanaalpark

Herinrichting gebied Huiswaarderbrug

Als onderdeel van het Alkmaars KanaalPark realiseren we in het gebied van de Huiswaarderburg een aantrekkelijke en multifunctionele openbare ruimte. Een ontmoetingsplek voor de buurt en de stad met ruimte voor recreatie, kunst en cultuur, groen, sport en bewegen.