Nieuws.

Participatie opwaardering Helderseweg Noord

De Viaanse Molen verandert de komende jaren van werkgebied naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar met wonen, werken en verblijven. We willen deze nieuwe wijk goed bereikbaar houden. En tegelijkertijd, voor huidige en toekomstige bewoners, langs het kanaal aantrekkelijk openbaar groengebied realiseren.

Drukbezochte inloopbijeenkomsten in Oudorp en Pendorp 

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 10 en 15 januari 2024 werden geïnteresseerden geïnformeerd over de plannen. Ook waren er gesprekken met de initiatiefnemers en de gemeente.  

Ideeën voor het Alkmaars KanaalPark samengevat in rapport

De oever van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park dwars door Alkmaar. Voor de zomer werd in een uitgebreid participatieproces met Alkmaarders gesproken over de inrichting en het gebruik van het park. De resultaten hiervan zijn samengevat in het participatierapport.

Gebiedsbiografie als houvast voor de toekomst

Voor het Alkmaars Kanaal is een gebiedsbiografie opgesteld. Deze biografie schetst de levensloop van het gebied. Vanaf het ontstaan van het landschap, ver voor de start van onze jaartelling, tot aan de dag van vandaag. De biografie beschrijft de geschiedenis van het gebied en de invloed van de mens hierop. Het kanaal heeft in dit rapport de hoofdrol.

Alkmaars Kanaal gaat over de toekomst van heel Alkmaar

Sinds 24 mei 2023 is Christian Schouten coördinerend wethouder voor het Alkmaars Kanaal. Waarom was en is hij zo enthousiast…

Route van Expeditie Alkmaars Kanaal gratis op te halen

Zondag 2 juli was alweer – voorlopig – de laatste Special van Expeditie Alkmaars Kanaal van dit jaar.  Met het prachtige weer sprong iedereen de fiets op en ging op expeditie. Met de Expeditie Alkmaars Kanaal maak je op een leuke manier kennis met het Alkmaars Kanaal.

Opwaarderen Helderseweg voor meer groen en veiligheid

De gemeente is samen met Stadswerk072 gestart met het project ‘Opwaarderen Helderseweg’. In opdracht van de gemeenteraad onderzoeken we op welke manier we de Helderseweg Noord kunnen inrichten.

Start verkoop appartementen in Overstad: project Ringers fase 1

Donderdag 27 juli 2023 start de verkoop van 148 appartementen van Ringers fase 1. Het project ligt in Overstad, een van de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal. Dit gebied ontwikkelt zich tot een gebied met een grote mix aan mogelijkheden om te wonen, werken en vrije tijd besteden.

Maak op de fiets kennis met Alkmaars Kanaal

Stap op de fiets en ontdek Alkmaars Kanaal alvast, op een leuke manier. Met de Expeditie Alkmaars Kanaal. Deze fietstocht…

Week van de Architectuur in teken van Alkmaars Kanaal

Met de titel ‘Alkmaars Kanaal als stad’ opent het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) op vrijdag 16 juni 2023 de Week…