Nieuws.

Feestelijke start bouw Ringers fase 1

In de Ringersfabriek was de feestelijke start van de bouw van Ringers. De oudste koper van 80 jaar en de jongste van net 21 jaar waren hierbij aanwezig. Zij worden straks de bewoner van 1 van de 273 duurzame appartementen met veelal uitzicht op het kanaal en de historische centrum van Alkmaar.

Start verkoop Buitenvaart

De verkoop is gestart van het project Buitenvaart aan het Noordhollandsch Kanaal. Buitenvaart ligt aan de Kanaaldijk in Viaanse Molen, een van de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal.

Expeditie Alkmaars Kanaal weer van start

Ook deze zomer kan je weer de Expeditie Alkmaars Kanaal fietsen. En op die manier op een leuke manier kennis maken met het gebied waar we bouwen aan nieuwe woningen voor Alkmaarders. Je kan de route zelf fietsen, en je kan kiezen voor een van de specials van Karavaan. Voor de specials heeft Karavaan een nieuwe voorstelling gemaakt.

Klankbordgroep denkt mee over opwaardering Helderseweg Noord

Negen direct belanghebbenden uit de omgeving van de Helderseweg Noord dachten mee over de nieuwe inrichting van de weg. In 2 bijeenkomsten zijn de verschillende varianten van de weg besproken. Dit was samen met de projectgroep van de gemeente en het adviesbureau Sweco dat de opdracht uitwerkt.

Voorbereidingen bouw woningen Ringerskwartier in Overstad gestart

Projectontwikkelaar BPD bouwt de komende 3 jaar aan het project Ringerskwartier in Overstad. BPD realiseert in dit project 273 woningen, ongeveer 1.000 m2 commerciële ruimte en een parkeergarage. De voorbereidingen op de bouwplaats zijn al in volle gang. In mei gaan de bouwwerkzaamheden van start.

Participatie opwaardering Helderseweg Noord

De Viaanse Molen verandert de komende jaren van werkgebied naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar met wonen, werken en verblijven. We willen deze nieuwe wijk goed bereikbaar houden. En tegelijkertijd, voor huidige en toekomstige bewoners, langs het kanaal aantrekkelijk openbaar groengebied realiseren.

Drukbezochte inloopbijeenkomsten in Oudorp en Pendorp 

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 10 en 15 januari 2024 werden geïnteresseerden geïnformeerd over de plannen. Ook waren er gesprekken met de initiatiefnemers en de gemeente.  

Ideeën voor het Alkmaars KanaalPark samengevat in rapport

De oever van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park dwars door Alkmaar. Voor de zomer werd in een uitgebreid participatieproces met Alkmaarders gesproken over de inrichting en het gebruik van het park. De resultaten hiervan zijn samengevat in het participatierapport.

Gebiedsbiografie als houvast voor de toekomst

Voor het Alkmaars Kanaal is een gebiedsbiografie opgesteld. Deze biografie schetst de levensloop van het gebied. Vanaf het ontstaan van het landschap, ver voor de start van onze jaartelling, tot aan de dag van vandaag. De biografie beschrijft de geschiedenis van het gebied en de invloed van de mens hierop. Het kanaal heeft in dit rapport de hoofdrol.

Alkmaars Kanaal gaat over de toekomst van heel Alkmaar

Sinds 24 mei 2023 is Christian Schouten coördinerend wethouder voor het Alkmaars Kanaal. Waarom was en is hij zo enthousiast…