Digitale Tweeling.

Gemeente Alkmaar zet digitale techniek in voor een veilige, gezonde, duurzame en democratische stad. Een stevige ambitie die we in kleine stapjes waarmaken. We ontwikkelen onder andere een Digitale Tweeling van de stad. Een Digitale Tweeling is een exacte virtuele kopie van de werkelijkheid, een kopie van de stad met alle straten, gebouwen, bomen, fietspaden, laadpalen, en ga zo verder.

Kopie van de stad met relevante gegevens

In de Digitale Tweeling voeren we zoveel mogelijk relevante gegevens in. Deze gegevens maken het op termijn mogelijk om analyses te doen die voor onze stad belangrijk zijn. Denk aan verkeersstromen, hoe lopen die nu en straks met meer bebouwing. En wat betekent dat dan voor het beleid dat we hierop moeten bepalen. Hetzelfde werkt het voor onze doelen op het gebied van duurzaamheid en democratie.

Digitaal inzicht in alle plannen en projecten

Op termijn streven we naar een eenduidig en actueel digitaal beeld van alle plannen en projecten van het Alkmaars Kanaal. Denk daarbij aan een driedimensionale kaart van de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal. Op die kaart zie je de bestaande situatie en de plannen. Als je klikt op dat wat voor jou interessant is, hoef je dus niet meer allerlei verschillende documenten te lezen voordat je een goed beeld hebt van de plannen. Op die plannen kan je digitaal reageren en of in gesprek gaan met een projectontwikkelaar of beleidsmaker. Het uitwerken van deze stap doen we samen met partijen als ontwikkelaars, onderwijsinstellingen en stadsvertegenwoordigers.

Kaarten met parkeervlakken, bomen, deelauto’s

De eerste fase van de Digitale Tweeling van Alkmaar is klaar en we delen deze graag met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Op dit moment is een aantal eerste kaartlagen zichtbaar, bijvoorbeeld kaarten met posities van parkeervlakken, laadpalen en deelauto’s. Later voegen we meer gegevens uit de stad toe aan dit digitale platform, bijvoorbeeld om onze duurzaamheidsambitie te meten. Denk daarbij aan het verminderen van de CO2-uitstoot van onze stad of het verhogen van de opbrengst van duurzame energie. Met het inzichtelijk maken van deze gegevens kan op termijn iedereen meedenken en meewerken aan een veilige, gezonde, duurzame en democratische stad.