Overdie.

Beweging kenmerkt dit stoere havenkwartier. Met de bijzondere ligging aan weerszijden van de mooiste bocht in het kanaal staat dit gebied voor creatie en improvisatievermogen.

Hier wonen en werken de aanpakkers en de doorzetters. Ruwe bolsters, inventieve vernieuwers.  Met de historische binnenstad vlak bij, biedt Oudorp & Overdie een stad met nieuwe dimensies: ruimte, licht, lucht en uitzicht op het altijd stromende water.
• Vrije zichtlijnen op het water
• Industrieel karakter, omgeven door groen
• Broedplaatsen, innovatie, cultuur

Thuishaven voor vernieuwing

Laat het ronken, laat het bonken: morgen komt er aan. Het beweegt, het bruist en het leeft aan de twee oevers in dit gebied boordevol kansen voor nieuwe bedrijvigheid en woonplezier. Hier wordt aan de weg getimmerd. Bedenk het, maak het, beleef het.

Ambitie

Het deelgebied Overdie moet een stoere havenstad aan het kanaal worden en zich ontwikkelen tot een duurzaam woon- en werkgebied. Om tot realisatie van woningbouw te komen dient de gemeente naast de aanpassing van de geluidszones een aantal stappen te zetten waaronder het verplaatsen van bedrijven en het uitvoeren van structuuringrepen. In Overdie speelt op dit moment met name de ontwikkeling langs het Zeglis. De ambitie is om in dit gebied 950 woningen te realiseren.