Subsidie Alkmaar maakt het!

De subsidieregeling Alkmaar Maakt het! ondersteunt projecten van makers. De ondersteuning bestaat uit maximaal 50% van de kosten van het project of maximaal € 2.000 voor de ontwikkeling of voorbereiding van een project (ontwikkelbijdrage).

Meer informatie: Alkmaar maakt het!

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • de culturele en/of kunstzinnige kwaliteit van het project of productie;
 • de inhoudelijke en/of organisatorische professionaliteit van het project of de productie;
 • de mate van de vernieuwing of het experiment;
 • de mate van openbaarheid, toegankelijkheid en het bereik van de activiteit;
 • het belang van het project en/of de productie voor het Alkmaarse culturele klimaat;
 • de prioriteit van de aanvraag gelet op de beschikbare middelen en in relatie tot andere ingediende aanvragen.

Aanvragen voor deze subsidie worden per kwartaal beoordeeld door de adviescommissie Cultuur.
De commissie bestaat uit:

 • Anna van Breest Smallenburg – beeldend kunstenaar
 • Alexandra Landré – curator en kunsthistorica
 • Adriaan Bruin – theaterprogrammeur en programmeur straat- en locatietheater
 • Eva de Klerk (voorzitter) – projectontwikkelaar van cultureel en maatschappelijk vastgoed
 • Marie Civikov – beeldend kunstenaar
 • Pieter van Adrichem – freelancer management, beleid, marketing en funding

Uw aanvraag bevat:

 • Omschrijving van de activiteiten;
 • Doelstelling en verwachte resultaten;
 • Het aantal te verwachten deelnemers/uitvoerenden;
 • Het aantal te verwachten bezoekers;
 • Plaats;
 • Datum;
 • Een uitgewerkte begroting bestaande uit een kostenspecificatie en dekkingsplan. Gebruik het voorbeeld: voorbeeldbegroting subsidie Alkmaar Maakt het! maart 2020 (Excel);
 • Een verzoek aan andere partijen tot medefinanciering heeft de voorkeur en moet in het dekkingsplan opgenomen worden;
 • Handtekening.

Bent u een rechtspersoon die voor het eerst subsidie aanvraagt, dan vragen wij ook om:

 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten.

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl.
Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.