Subsidie Alkmaar maakt het!

De subsidieregeling Alkmaar Maakt het! ondersteunt projecten van makers. De ondersteuning bestaat uit maximaal 50% van de kosten van het project of maximaal € 2.000 voor de ontwikkeling of voorbereiding van een project (ontwikkelbijdrage).

Meer informatie: Alkmaar maakt het!

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • de culturele en/of kunstzinnige kwaliteit van het project of productie;
 • de inhoudelijke en/of organisatorische professionaliteit van het project of de productie;
 • de mate van de vernieuwing of het experiment;
 • de mate van openbaarheid, toegankelijkheid en het bereik van de activiteit;
 • het belang van het project en/of de productie voor het Alkmaarse culturele klimaat;
 • de prioriteit van de aanvraag gelet op de beschikbare middelen en in relatie tot andere ingediende aanvragen;
 • aanvragen worden getoetst aan de cultuurnota Vision 2020.

Aanvragen voor deze subsidie worden per kwartaal beoordeeld door de adviescommissie Cultuur.
De commissie bestaat uit:

 • Adriaan Bruin – theaterprogrammeur en programmeur straat- en locatietheater
 • Marie Civikov – beeldend kunstenaar
 • Pieter van Adrichem – freelancer management, beleid, marketing en funding
 • Hélène Webers – kunsthistorica en curator
 • Niels Nieuborg – muzikant, producer en filmmaker

Uw aanvraag bevat:

 • Omschrijving van de activiteiten;
 • Doelstelling en verwachte resultaten;
 • Het aantal te verwachten deelnemers/uitvoerenden;
 • Het aantal te verwachten bezoekers;
 • Plaats en datum;
 • Een uitgewerkte begroting bestaande uit een kostenspecificatie en dekkingsplan. Gebruik het voorbeeld: voorbeeldbegroting subsidie Alkmaar Maakt het! maart 2020 (Excel);
 • Een verzoek aan andere partijen tot medefinanciering heeft de voorkeur en moet in het dekkingsplan opgenomen worden;
 • Handtekening

Bent u een rechtspersoon die voor het eerst subsidie aanvraagt, dan vragen wij ook om:

 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl.
Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.