Subsidie Alkmaar maakt het!

Je kunt vanaf nu een ontwikkel- of projectbijdrage voor 2024 aanvragen! Lees wat de regeling precies inhoudt. Heb je vragen over de regeling? Mail ons dan via alkmaarmaakthet@alkmaar.nl.

Wat houdt de regeling in?

Alkmaar Maakt Het! is een subsidieregeling van de gemeente Alkmaar die de cultuurproductie en –vernieuwing aanmoedigt. De regeling is bedoeld voor culturele organisaties en professionele kunstenaars. De regeling staat open voor:

 • alle kunstdisciplines
 • alle professionele makers*

*Hiermee bedoelen we makers met een afgeronde beroepsopleiding of een actuele beroepspraktijk.

Makers en culturele organisaties hoeven niet woonachtig/gevestigd in Alkmaar te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet wel (deels) in gemeente Alkmaar worden uitgevoerd.

Makers kunnen op twee manieren subsidie aanvragen, namelijk:

 • Een projectbijdrage van maximaal 50% van de totale begroting, ter ondersteuning van een eenmalig cultureel project of kunstzinnig product.
 • Een ontwikkelbijdrage van maximaal € 2.000, voor de ontwikkeling dan wel voorbereiding van een project.

Bekijk eerder gesubsidieerde projecten op de pagina Alkmaar maakt het!

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk om culturele en kunstzinnige activiteiten/projecten te ondersteunen die bijdragen aan:

 • Een goed kunst- en cultuurklimaat, dat helpt bij de promotie van de gemeente Alkmaar en de regio,
 • Het mogelijk maken dat inwoners mee kunnen doen aan cultuureducatie, talentontwikkeling en andere culturele activiteiten/projecten,
 • Het behouden en versterken van een goede culturele basis in Alkmaar, een breed aanbod aan activiteiten/projecten, een brede cultuurdeelname van de inwoners, kunstproductie en ruimte voor nieuwe cultuurvormen die bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige stad/gemeente.

De gemeente Alkmaar kan subsidie geven culturele projecten en/of kunstzinnige activiteiten die:

 • Bewezen belangrijk zijn voor het Alkmaarse culturele klimaat;
 • Nieuw en/of experimenteel zijn; en/of
 • Zich richten op de verbreding en/of verdieping van het culturele aanbod in de gemeente Alkmaar. En die bijdragen aan de verbetering van de toegankelijkheid en het bereik van het culturele aanbod.

Zijn je plannen voor je (eenmalige) culturele project of kunstzinnige product klaar, maar ontbreekt er nog een deel financiering om je plan uit te kunnen voeren? Dan biedt de projectbijdrage Alkmaar Maakt Het! misschien uitkomst.

Bij een projectbijdrage draagt de gemeente financieel bij aan de uitvoering van je project of activiteit. Voor de projectbijdrage van Alkmaar Maakt Het! kan je maximaal 50% van de totale begroting aanvragen. Dien voor je aanvraag gedetailleerde en onderbouwde plannen in over het project dat je wil gaan uitvoeren.

 Je aanvraag voor een projectbijdrage bestaat uit:

 1. Een uitgewerkt projectplan. Gebruik hiervoor het format projectplan Alkmaar Maakt het!
  Het projectplan bestaat uit:

  1. projectbeschrijving
  2. organisatie- en productieplan
  3. marketing- en communicatieplan;
 2. Een uitgewerkte begroting. Gebruik hiervoor het format Begroting Alkmaar Maakt het!
 3. Een handtekening

Let op: Het doen van een aanvraag vergt tijd. Met een goede voorbereiding en het volledig invullen van de formats voorkom je dat jouw aanvraag wordt afgewezen op grond van ontbrekende informatie.

Tip: Laat je aanvraag altijd nog door twee anderen lezen en vraag feedback. Begrijpen ze je tekst goed? Ontbreekt er nog iets of kan de aanvraag juist bondiger?

Zijn er voorbeelden van toegekende projectbijdragen? Voor voorbeelden van toegekende projecten, waaronder projectbijdragen, bekijk dan de inspiratiepagina.

Ben jij een maker met een vernieuwend idee en/of startend project? Kom je idee dan bij ons pitchen! De ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw (potentiële) project te kick-starten. Dus heb je plannen voor een cultureel of kunstzinnig project, maar moet je hiervoor nog het een en ander uitdenken en onderzoeken? Denk hierbij aan: het uitwerken van een script, het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van een project, het schrijven van een businessplan of het doen van vooronderzoek voor een voorstelling. Dan kan de ontwikkelbijdrage mogelijk een steuntje in de rug zijn.

Let op: De ontwikkelbijdrage is dus echt bedoeld om je te ondersteunen in je voortraject. Zijn je plannen al uitgewerkt en heb je financiering nodig voor de uitvoering van je project, vraag dan een projectbijdrage aan.

Voor de (door)ontwikkeling en/of voorbereiding van een project kun je maximaal € 2000 aanvragen.

Hoe werkt het?

 1. Download het format Ontwikkelbijdrage (tip: Laat je aanvraag altijd nog door twee anderen lezen en vraag feedback. Begrijpen ze je tekst goed? Ontbreekt er nog iets of kan de aanvraag juist bondiger? Zitten er nog spelfouten of kromme zinnen in?)
 2. Vul de formats in en upload de formats bij de aanvraag. Aanmeldknop vind je onder het kopje: “Hoe kan ik aanvragen?’
 3. Als jouw activiteit/project in aanmerking komt voor subsidie, dan plannen we op korte termijn een moment in zodat jij je idee kunt pitchen. In deze pitch geef je een omschrijving van het gewenste toekomstige project én ga je in op hoe je de € 2000,- uit de ontwikkelbijdrage gaat gebruiken. Bij deze pitch zijn één lid van de adviescommissie Cultuur Alkmaar en twee cultuurambtenaren van de gemeente Alkmaar aanwezig. De ingevulde formats worden vooraf gedeeld met de aanwezigen. Direct na de pitch krijg je te horen of de subsidie wordt verleend.

Hoe ziet het pitchmoment eruit?
Korte kennismaking – 1 minuut  
Pitch* – 10 minuten 
Vragen vanuit de commissie/gesprek – 15 minuten
De beoordelingscommissie neemt een besluit (pitcher verlaat de ruimte) – 10 minuten
Uitslag, feedback en afspraken – 9 minuten

* Wil je beeldmateriaal zoals video’s of een powerpoint laten zien tijdens je pitch? Dat kan. Laat dit vooraf weten.

Aanvragen voor een projectbijdrage of een ontwikkelbijdrage worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • de culturele en/of kunstzinnige kwaliteit van het project of productie;
 • de inhoudelijke en/of organisatorische professionaliteit van het project of de productie;
 • de mate van de vernieuwing of het experiment;
 • de mate van openbaarheid, toegankelijkheid en het bereik van de activiteit;
 • het belang van het project en/of de productie voor het Alkmaarse culturele klimaat;

Daarnaast wordt er gekeken naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project en worden de aanvragen getoetst aan het huidige cultuurbeleid van de gemeente Alkmaar.

Ook wordt gelet op de prioriteit van de aanvraag kijkend naar de beschikbare financiële middelen van AMH en in relatie tot andere ingediende aanvragen.

Aanvragen voor een projectbijdrage worden per kwartaal beoordeeld door de Adviescommissie Cultuur Alkmaar (zie hieronder).

Aanvragen die voor 15 maart (ronde 1), 15 juni (ronde 2), 15 september (ronde 3) en 15 december (ronde 4) worden ingediend, worden in het daaropvolgende kwartaal afgehandeld.

Een aanvraag kan vanaf 26 weken voorafgaand aan de genoemde data worden ingediend. Voor het indienen van een aanvraag gebruik je het hiervoor bestemde format (zie: Wat heb ik nodig voor de aanvraag?).

De adviescommissie Cultuur Alkmaar beoordeelt de plannen op de beschreven criteria (zie ‘Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld’) en adviseert op basis daarvan de wethouder Cultuur.

Wanneer kan ik aanvragen voor een ontwikkelbijdrage?

Aanvragen die in aanmerking willen komen voor een ontwikkelbijdrage worden direct in behandeling genomen.

Na het indienen van de aanvraag wordt in overleg een datum gepland voor een mondelinge toelichting van de plannen (pitch). Bij deze pitch zijn één lid van de adviescommissie Cultuur Alkmaar en twee cultuurambtenaren van de gemeente Alkmaar aanwezig.

Kom ik in aanmerking voor de subsidieregeling? Bekijk de subsidieregels voor Alkmaar Maakt het!

Lees ook de algemene subsidieverordening Alkmaar om te weten welke verplichtingen hier tegenover staan.

Heb je vragen en wil je even iemand spreken om te weten of jouw project in aanmerking komt?
Neem dan contact op met Charlotte Schoonbeeg en Sacha Zuiderduin, adviseurs Cultuur, via alkmaarmaakthet@alkmaar.nl.

Voldoet jouw project aan de subsidieregels en wil je starten met je aanvraag? Doorloop dan de volgende stappen:

 1. Download het format Ontwikkelbijdrage of het format Projectbijdrage en sla deze op;
 2. Vul de formats zo volledig mogelijk in;
 3. Ga naar de aanvraagpagina. Log vervolgens in met e-herkenning*.
 4. Vul het formulier in en upload de ingevulde formats en eventuele bijbehorende documenten.

Binnen een paar dagen ontvang je een bevestiging van je aanvraag van het subsidiebureau.

*e-herkenning is een manier om als organisatie online zaken te regelen bij dienstverleners. Ook gemeente Alkmaar werkt met e-herkenning. Met e-herkenning kun je je subsidieaanvraag digitaal ondertekenen. Zie voor meer informatie en de wijze waarop je dit kunt aanvragen: www.eherkenning.nl/nl.

Vraag je voor de eerste keer subsidie aan?

Ben je een rechtspersoon die voor het eerst subsidie aanvraagt (dit geldt zowel voor de projectbijdrage als voor de ontwikkelbijdrage), dan vragen wij om:

 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten.

De adviescommissie Cultuur Alkmaar beoordeelt alle Alkmaar Maakt Het! projectaanvragen. De adviescommissie bestaat uit vijf onafhankelijke commissieleden, die allemaal werkzaam zijn in het culturele veld. De adviescommissie komt ieder kwartaal samen om de ingediende projectaanvragen te bespreken en de wethouder Cultuur te adviseren over toekenning. De aanvragen voor een ontwikkelbijdrage worden beoordeeld door één lid van de adviescommissie en twee ambtenaren Cultuur.

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Pieter van Adrichem – freelancer management, beleid, marketing en funding (voorzitter)

Van Adrichem is als freelancer actief in de podiumkunsten, gespecialiseerd in interim-management, cultuurbeleid, marketing en funding. In het verleden werkte hij voor o.a. Amsterdam Dance Event, Bimhuis, Rotterdams Philharmonisch Orkest en Toneelgroep Amsterdam. Opdrachtgevers de afgelopen jaren waren onder andere Paard Den Haag, Eurosonic Noorderslag, Cultuur+Ondernemen en NDSM Werf. Daarnaast adviseert hij regelmatig over cultuurbeleid in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Brabant.

Hélène Webers – kunsthistorica en curator (commissielid en vicevoorzitter)

Webers werkt als freelancer veelal met startende makers in de kunst- en cultuursector. Zij was kunstadviseur van de Rijksoverheid en gastcurator bij Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN). Ook heeft zij een eigen expositieruimte voor jonge kunstenaars gehad. Daarnaast is zij sinds 2018 initiatiefnemer en curator van ‘Buiten Westen’: een tweejaarlijkse tentoonstelling waarbij werk wordt getoond van jonge, veelbelovende kunstenaars afkomstig van academies in het oosten van Nederland. Parallel aan deze werkzaamheden heeft zij als goudsmid een eigen atelier in Alkmaar. Binnen de Adviescommissie Cultuur Alkmaar zijn haar specialismen: tentoonstellingen eigentijdse kunst en jonge makers.

Adriaan Bruin – artistiek leider en theaterprogrammeur (commissielid)

Bruin is artistiek leider van Reuring Festival in Purmerend en theaterprogrammeur van vier theaters in Noord-Holland; Cultuurcentrum Vu Griffioen (Amstelveen), Theater de Luifel (Heemstede), Theater de Kunstgreep (Oostzaan) en theater Het Postkantoor (Bovenkarspel). Verder is hij voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN), coach van jonge theatertalenten en oprichter/organisator van het Griffioen/de Stoep Cabaret Festival, een festival met als doel cabarettalenten een opstap te geven naar de grotere cabaretfestivals.

Marie Civikov – beeldend kunstenaar (commissielid)

Civikov is beeldend kunstenaar gevestigd in Den Haag. Ze is voornamelijk actief op het gebied van de schilderkunst, maar werkt ook aan performances, video’s en installaties. Sinds 2017 werkt ze, naast haar individuele praktijk, samen met Voin de Voin. Gezamenlijk runnen ze Æther Haga, een onafhankelijke kunstruimte in Den Haag, met een programma gerelateerd aan Æther Sofia, gerund door Voin de Voin in Bulgarije. Voor het online kunstplatform Jegens & Tevens brengt ze regelmatig verslag uit van haar bezoeken aan een breed gebied van het (inter)nationale kunstlandschap. Daarnaast is zij lid van de adviescommissie voor de subsidieregeling culturele activiteiten broedplaatsen in Den Haag.

Niels Nieuborg – muzikant, producer en filmmaker (commissielid)

Nieuborg is een veelzijdige maker. Zo staat hij op het podium onder de artiestennaam Arp Frique. Als filmregisseur maakte hij de film Easy Man en The Seed. Daarnaast is hij een helft van het producers duo Nelson & Djosa en werkte onder andere aan albums voor Giovanca, Karsu, Ntjam Rosie en Ronald Snijders. Verder was hij programmeur muziek bij onder andere de North Sea Jazz Club en het MC Theater, jurylid van de Boy Edgar Prijs en de Dutch Jazz Day en is hij actief als organisator van diverse evenementen waaronder de jaarlijkse afterparties van Het North Sea Jazz Festival en heeft hij meerdere festivals gestalte gegeven zoals Festival Magia en REC. Festival. Binnen de Adviescommissie Cultuur Alkmaar is zijn specialisme muziek.

Voor voorbeelden van toegekende projecten, waaronder projectbijdragen, bekijk dan de inspiratiepagina.

Heb je praktische vragen over bijvoorbeeld e-herkenning of hoe je moet aanvragen, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Voor vragen over de subsidieregeling, neem contact op met Charlotte Schoonbeeg en Sacha Zuiderduin, adviseurs Cultuur, via alkmaarmaakthet@alkmaar.nl.