Melding Wmo

Op deze pagina leggen we uit hoe u een digitale melding doet voor ondersteuning of een hulpmiddel vanuit de Wmo. U doet een melding wanneer u:

 • Nieuwe ondersteuning wilt;
 • Uw ondersteuning wilt wijzigen
 • Er iets in uw persoonlijke situatie gewijzigd is;
 • Uw ondersteuning wilt verlengen

Het liefst doet u uw melding zelf.

U logt dan in met uw DigiD. Vindt u dit lastig? U kunt het formulier samen met iemand invullen. Vraag bijvoorbeeld een buur, familielid of kennis. Ook kunt u gratis hulp vragen bij de wijk- of buurtcentra of gratis cliëntondersteuning aanvragen.

Melding door iemand anders laten doen?

Bijvoorbeeld wanneer u onder behandeling bent bij een professional? Dat kan. De professional heeft uw DigiD dan niet nodig. Meer informatie staat onderaan deze pagina bij het kopje ‘ik wil voor iemand anders een melding Wmo doen’.

Lees de informatie hieronder eerst goed door voordat u een melding doet.

Wat is ondersteuning Wmo?

Ondersteuning door de gemeente vanuit de Wmo is tijdelijk. Het is bedoeld als vangnet voor inwoners die het op eigen kracht niet redden. Met eigen kracht wordt bedoeld: alles wat u zelf of met hulp van anderen kan doen.

Er wordt verwacht dat u eerst zelf onderzoekt:

 • Of mensen om u heen u kunnen helpen;
  Bijvoorbeeld een partner, kind, buur of kennis.
 • Of (vrijwilligers)organisaties in Alkmaar iets voor u kunnen betekenen;
  Voorbeelden per onderwerp vindt u op onze pagina Ik zoek hulp.

Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u gratis advies krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Bekijk de pagina Clientondersteuning.

Nieuwe ondersteuning

Als u zelf geen oplossing kunt vinden voor uw situatie, kunt u een melding voor ondersteuning vanuit de Wmo doen. U doet dan een melding voor nieuwe ondersteuning. Dit kunt u gemakkelijk online regelen met het online formulier melding Wmo.

Hou uw Digid alvast bij de hand. Dit heeft u nodig om een melding te kunnen doen. Houd ook documenten die voor de melding van belang zijn bij de hand. Deze helpen ons een goed beeld te hebben van uw situatie. In het formulier wordt uitgelegd waar u deze documenten kunt uploaden.

Bijvoorbeeld:
– een hulpverleningsplan;
– een plan van aanpak;
– een bewijs van bewindvoering/gezag
– of een evaluatieverslag.

Als u niet weet welke informatie in uw situatie nodig is, vraag dan advies aan uw begeleider, zorgprofessional of cliëntondersteuner.

Ondersteuning wijzigen

Wijzigingen geeft u ook online door. Bijvoorbeeld wanneer u meer of minder hulp nodig heeft. Regel dit met het online formulier melding Wmo.

Wijziging in persoonlijke situatie

Is er iets veranderd in uw persoonlijke situatie? U bent verplicht dit aan de gemeente door te geven. Bijvoorbeeld wanneer er iemand bij u is komen inwonen. Of wanneer uw partner een Wlz-indicatie heeft gekregen. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op ondersteuning vanuit de Wmo.

Geef de verandering zo snel mogelijk aan ons door. Regel het gemakkelijk met het online formulier melding Wmo.

Ondersteuning verlengen

U denkt dat u langer dan afgesproken ondersteuning nodig heeft. Vraag dit minstens 8 weken van te voren aan. Regel het gemakkelijk met het online formulier melding Wmo.

Dan kunt u terecht bij het CJG en het Aanmeld- en Adviesteam Jeugd van de gemeente. Op deze pagina leggen wij hier meer over uit: Hulp bij opgroeien en opvoeden – Gemeente Alkmaar

In Alkmaar zijn er verschillende (vrijwilligers)organisaties die u kosteloos of tegen een laag tarief direct kunnen helpen. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig vanuit de Wmo. Kijk eerst of zij u verder kunnen helpen voordat u een melding Wmo doet.

Informatie over hulp zoeken en (vrijwilligers)organisaties die hulp bieden, vindt u op onze pagina Ik zoek hulp.

Kijk voor hulp ook eens op onze pagina Wijk- en buurtcentra voor een wijk- of buurtcentrum bij u in de buurt. Zij hebben een veelzijdig aanbod. U kunt gewoon binnenlopen, zonder afspraak.

Om een melding te kunnen doen, heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u nog geen DigiD? Bekijk de pagina van het Digivangnet of vraag het DigiD meteen aan op de aanvraagpagina van DigiD.nl.

Wilt u een melding voor iemand anders doen?

Bijvoorbeeld omdat u zorgaanbieder of een professional bent? Of omdat u een familielid of kennis helpt? Dat kan. Hoe dit werkt leest u in het uitklapje hieronder ‘Ik wil voor iemand anders een melding Wmo doen’.

Doet u de melding voor iemand anders? Dan is het van belang dat degene die voor wie u de melding doet daarvan op de hoogte is.

U heeft geen DigiD nodig. In het formulier vult u eerst uw eigen naam en contactgegevens in. Vervolgens de gegevens van degene die ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft.

Houd documenten die voor de melding van belang zijn digitaal bij de hand. Zodat wij een goed beeld hebben van de situatie.

Bijvoorbeeld:

 • een hulpverleningsplan;
 • een plan van aanpak;
 • een bewijs van bewindvoering/gezag
 • of een evaluatieverslag.

Dient u een verlengingsverzoek in voor begeleiding of dagbesteding? Voeg dan een recent ondersteuningsplan bij. Waar het ondersteuningsplan aan moet voldoen leest u op de pagina Zorgaanbieders.

U gebruikt onderstaande link voor alle soorten meldingen (nieuw, wijziging, verlenging).

Melding voor iemand anders doen

Ga naar het formulier ‘Wmo melding voor iemand anders doen’

Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een bevestigingsmail. Ziet u deze niet in uw mailbox? Kijk dan ook in uw spambox.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Dan is uw melding niet bij ons binnengekomen. Probeert u het opnieuw.

Na ontvangst wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. Ontbreekt er iets? Dan krijgt u het verzoek om de melding aan te vullen.

Als de melding compleet is, dan gaat uw melding door naar het Aanmeldpunt Wmo.

Op de pagina Aanmeldpunt Wmo bij het kopje ‘Wat gebeurt er na mijn melding’ leest u hoe het proces verder loopt.

Vraag altijd eerst hulp aan een buur, familielid of kennis. Ook is er hulp beschikbaar bij de wijk- en buurtcentra in Alkmaar of kunt u een gratis cliëntondersteuner vragen u te helpen.

U kunt ook op onze website kijken voor hulp bij digitale aanvragen. Bekijk de pagina van het Digivangnet .

Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar wmo@alkmaar.nl of bel dan naar 14 072. Geef aan dat u een melding Wmo wilt doen. Als u belt, bel bij voorkeur voor 12:30, dan is het Aanmeldpunt Wmo het beste bereikbaar.

Meer informatie over de Wmo vindt u op Wmo uitgelegd.

De Wmo is een vangnet en biedt hulp in vorm van een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat het verschillend is welke hulp of ondersteuning iemand krijgt vanuit de Wmo.

Het kan zo zijn dat een hulpvraag niet onder de Wmo valt. Bijvoorbeeld wanneer:

 • U een Wlz-indicatie heeft, niet meer thuis woont en hulp aanvraagt die onder de Wlz valt. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. U kunt dan hulp aanvragen bij het CIZ. Op deze pagina van het CIZ kunt u een Wlz-check doen. Daarmee ziet u of uw melding onder de Wmo of Wlz valt.
 • Uw partner, kinderen of andere inwonende huisgenoten gebruikelijke hulp kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan stofzuigen, de was doen of de ramen lappen, het bijhouden van de financiële administratie en het opwarmen van maaltijden.
 • Uw hulpvraag kortdurend is. Bijvoorbeeld wanneer u net geopereerd bent. Denk aan krukken of een rolstoel. U kunt dan hulp aanvragen bij het zorgkantoor. Ook is het soms mogelijk via uw zorgverzekering huishoudelijke hulp te krijgen na een ziekenhuisopname. Neem hiervoor contact op met uw eigen zorgverzekeraar.
 • U geholpen bent met de hulp van (vrijwilligers)organisaties in Alkmaar. Meer hierover leest u op onze pagina ik zoek hulp.
 • Als u via Medipoint een hulpmiddel kunt lenen of huren. Deze producten worden vaak vergoed door uw zorgverzekering.  Hierbij kunt u denken aan loophulpmiddelen, rollators, badplanken, douchestoelen en -krukken.
 • U hulpmiddelen zelf kunt aanschaffen en/of huren en deze hulpmiddelen ook beschikbaar is wanneer u geen beperking heeft. Dit noemen we algemeen gebruikelijke voorzieningen. Vaak zijn deze hulpmiddelen te koop bij Medipoint maar ook te verkrijgen bij reguliere winkels zoals een bouwmarkt. Soms worden hulpmiddelen ook tweedehands aangeboden op Marktplaats. Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: een elektrische fiets, douche beugels; een douchekrukje; hendel-mengkranen; een verhoogd toiletpot.

De gemeente kan hulp vanuit de Wmo weigeren wanneer:

 • U zelf al een hulpmiddel heeft aangeschaft voordat u een beschikking heeft ontvangen van ons. U ontvangt pas een beschikking als u een melding Wmo heeft gedaan en uw melding is onderzocht door een klantmanager. U kunt geen hulpmiddelen bij ons declareren die u al heeft aangeschaft, tenzij er sprake is geweest van spoed en u samen met ons hier afspraken over heeft gemaakt.
 • U al vergelijkbare hulp(middelen) heeft. Bijvoorbeeld als u al eerder een scootmobiel heeft gehad;
 • U verhuist bent zonder dat hier een belangrijke reden voor was en hierdoor de hulpvraag is ontstaan. Als u bijvoorbeeld al een traplift heeft gehad van ons, kunt u bij verhuizen geen nieuwe geïndiceerd krijgen;
 • U zelf heeft kunnen voorzien dat uw hulpvraag zou kunnen ontstaan op enig moment. Wij verwachten bijvoorbeeld dat u zelf op tijd actie onderneemt om uw woning af te stemmen op uw levensfase. Neem eens een kijkje bij het slimste huis .
 • U bepaalde aandoeningen heeft waardoor gebruik van bepaalde hulp(middelen) gevaarlijk of risicovol is voor uzelf en/of anderen. Bijvoorbeeld wanneer u een scootmobiel wilt maar eigenlijk niet meer volledig kunt meedoen aan het verkeer.
 • Uw hulpvraag bedoelt is voor een woonruimte dat niet behoort tot uw hoofdverblijf. Bijvoorbeeld een tuinhuis;
 • Uw hulpvraag betrekking heeft op voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten, met uitzondering van automatische deuropeners, hellingbanen, het verbreden van gemeenschappelijke toegangsdeuren, het aanbrengen van drempelhulpen of vlonders of het aanbrengen van een opstelplaats bij de toegangsdeur van de gemeenschappelijke ruimte;

  Al onze weigeringsgronden leest u in onze Verordening Wmo.

Zoekt u intensieve hulp bij het zelfstandig wonen en denkt u dat u hiervoor tijdelijk of permanent 24 uur per dag begeleiding en toezicht nodig heeft? Dan komt u misschien in aanmerking voor beschermd wonen.

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen waarbij een psychische aandoening is vastgesteld. Dit noemen we een diagnose. Door deze aandoening kunt u problemen ervaren met het zelfstandig wonen.

Lees op de pagina Beschermd Wonen meer over beschermd wonen en hoe u een aanvraag kunt doen.