Ik zoek hulp

Als u hulp zoekt neemt u deze drie mogelijkheden door.

1 Mensen die u kent
Zorg zoeken begint bij de mensen die u kent. Heeft u familie, buren of vrienden die u kunnen helpen?

2 Wijkcentra, vrijwilligers en organisaties
In gemeente Alkmaar zijn veel wijkcentra en vrijwilligers die u kunnen helpen. Ook organiseren zij leuke dingen en ontmoetingen. Bekijk voor het aanbod de pagina Hulp en advies dichtbij.

3 Zorg vanuit de gemeente (Wmo)
Als u zelf geen oplossing kunt vinden kunt u contact met ons opnemen. Wij bespreken dan met u hoe stap 1 en 2 zijn gegaan.

Woningaanpassing

Vervoer en bewegen

Klussen in en om huis

Erop uit en ontmoeten

Begeleiding