Terug naar het overzicht

Castricum en Alkmaar werken samen aan de huisvesting van statushouders

Gemeente Castricum en Gemeente Alkmaar ondertekenden vandaag een overeenkomst over het gebruik van de locatie Picassolaan in Alkmaar als tijdelijk wooncentrum voor aan de regio gebonden statushouders.

Naar aanleiding van het dringende verzoek van het COA voor de huisvesting van statushouders heeft Alkmaar met de regio de afgelopen weken de mogelijkheid tot samenwerking verkend om de locatie Picassolaan als tijdelijk wooncentrum te gaan gebruiken voor statushouders en spoedzoekers. Dit resulteerde in de vandaag gesloten bestuursovereenkomst.

De appartementen aan de Picassolaan zijn nu nog in eigendom van het COA. De gemeente Alkmaar heeft de intentie om het complex te kopen en na twee jaar om te vormen naar een reguliere woonwijk voor Alkmaarse inwoners. Gedurende de periode van twee jaar stelt de gemeente Alkmaar het centrum beschikbaar voor de regionale huisvesting van statushouders.

Zodra de koop van het complex geregeld is, sluit het college van Castricum aan bij het regionaal wooncentrum.

Samenwerking tussen beide gemeenten levert volgens wethouder Wonen van de gemeente Castricum Paul Slettenhaar een win-win situatie op: “We werken samen op tal van domeinen en ook bij de bijbehorende kostenverrekening. Met de ondertekening van deze bestuursovereenkomst leggen we de afspraken vast en bieden we een passende oplossing om onze taakstelling in te lossen.

wethouder wonen gemeente Castricum Paul Slettenhaar

Wethouder wonen van Alkmaar Pieter Dijkman is eveneens ingenomen met de overeenkomst: “We trekken graag samen met de regio op om aan het verzoek van het COA tegemoet te komen. We zijn dan ook blij Castricum de mogelijkheid te kunnen bieden om hier statushouders onder te brengen”.

wethouder wonen gemeente Alkmaar Pieter Dijkman

De bestuursovereenkomst die beide gemeenten ondertekenen legt afspraken vast op het gebied van de verdeling van de beschikbare appartementen, de duur van de overeenkomst en de financiële uitwerking.

Ondertekening bestuursovereenkomst regionaal wooncentrum Picassolaan door wethouders Pieter Dijkman van Alkmaar (links) en Paul Slettenhaar van Castricum (JJFoto)

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 548 9555.