Terug naar het overzicht

Ere-insigne in goud voor Hans van Wijland

Op donderdag 31 maart verraste burgemeester Anja Schouten voormalig huisarts Hans van Wijland met het Ere-insigne in goud van de stad Alkmaar. Hij werd naar het stadhuis gelokt, onder het mom dat hij iets leuks ging doen voor zijn verjaardag. Een dubbele felicitatie dus!

Ere-insigne in goud van de stad Alkmaar voor Hans van Wijland (Foto: JJFoto)

Van Wijland was huisarts in het Gezondheidscentrum De Mare, maar ging in 2019 met pensioen. Bij zijn afscheid zou hij het Ere-insigne ontvangen, maar vanwege corona kon dit toen niet doorgaan. Nu de maatregelen versoepeld zijn, reikte burgemeester Anja Schouten hem alsnog met het Ere-insigne uit.

Diabeteszorg

In de jaren voor 2007 zette de heer Van Wijland zich al in voor de diabeteszorg. Dit leidde in 2006 tot de oprichting van zorggroep DIAZON (diabeteszorggroep van de huisartsen in Noord-Kennemerland). Doel was het leveren van optimale multidisciplinaire, geïntegreerde eerstelijnszorg voor patiënten met diabetes type 2. Later werd DIAZON ondergebracht in de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK). Van 2007 tot aan zijn pensioen speelde Van Wijland een belangrijke rol in het opzetten en borgen van de diabeteszorg binnen de eerstelijnszorg en ontstond het eerstelijnsspreekuur. Hiermee werd vaak doorverwijzing naar de tweede lijn voorkomen.

Regionaal en landelijk actief

Van Wijland nam niet alleen deel aan regionale overleggen, maar maakte ook deel uit van diverse landelijke werkgroepen, waaronder de diabeteshuisartsengroep DIHAG en de Nederlandse Diabetesfederatie NDF en is (mede) auteur van diverse (wetenschappelijke) publicaties.

Onderwijs

Naast zijn huisartsenpraktijd was hij gastdocent aan de Inholland Academie voor de opleiding Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH). Zijn colleges waren populair en hij was een bevlogen en betrokken docent, die de praktijk van de diabetespatiënten op betekenisvolle en humoristische manier naar het klaslokaal wist te brengen. Ook was hij lid van de Adviescommissie van toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en hij maakte waardevolle kennistoetsen over de NHG staandaarden Diabetes Mellitus voor de module ‘De patiënt met Diabetes mellitus type 2’.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 548 9555.