Terug naar het overzicht

G.A. de Winter benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens zijn afscheid als directeur van Perined werd de heer G.A. (Ger) de Winter benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Anja Schouten sprak hem toe en speldde hem deze bijzondere onderscheiding op.

De zojuist onderscheiden Ger de Winter , met links zijn vrouw Anca en rechts burgemeester Anja Schouten
Ger de Winter benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau (Foto: JJFoto)

Sinds 2002 was de heer De Winter directeur van Perined. Hij heeft dit bedrijf van de grond af opgebouwd. Perined is een kwalitatief hoogwaardige (multidisciplinaire) registratie organisatie, die de verloskundige uitkomsten van alle bij de verloskunde betrokken zorgaanbieders registreert, bewerkt en geschikt maakt voor kwaliteitsverbetering in de verloskunde. Ook organiseert en ondersteunt Perined verloskundige audits in heel Nederland.

Betere zorg voor moeder en kind

Bij zijn aanstelling zag de heer De Winter dat veel zaken beter konden. Vooral de manier van communiceren en registreren van gegevens rondom zwangerschap en bevalling. De betrokken partijen in de verloskunde, zoals huisartsen, verloskundigen en zorgaanbieders, werkten wel professioneel, maar registreerden gegevens elk op een eigen manier in een eigen systeem. De heer De Winter begreep dat één systeem voor zowel nationaal als internationaal gebruik, de zorg voor moeder en kind ten goede zou komen. Zo zou men gebruik kunnen maken van elkaars kunde en ervaring. Maar zo’n visie hebben, is één ding. Het voor elkaar krijgen en verder ontwikkelen, een heel andere. Maar het is de heer De Winter gelukt. Een prestatie van formaat om in het vakgebied van geboortezorg, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door de volharding, diplomatie en liefde voor het vak van de heer De Winter, wordt er nu in de geboortezorg nationaal en internationaal gebruik gemaakt van één systeem voor multidisciplinaire registratie van data. En is er een verloskundig auditsysteem.

Docent Regio College

Naast directeur van Perined was de heer De Winter ook jarenlang docent aan het Regio College in Zaandam voor de opleiding Assistent in de Gezondheidszorg. Door zijn rustige uitstraling en positieve houding stelde hij studenten gerust tijdens hun proeve van bekwaamheid, waardoor ze minder zenuwachtig waren. Hij was dan ook een zeer geliefde en gewaardeerde docent onder zowel zijn collega’s als de studenten.

Bijzondere onderscheiding

Voor de buitengewone prestaties van de heer De Winter heeft het Koning Willem Alexander behaagd hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Een bijzondere onderscheiding die niet heel vaak voorkomt.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.