Terug naar het overzicht

Het Mantelzorgcentrum werkt samen met Vitaal Oud Noord-Kennemerland

Per 1 januari 2023 heeft het Mantelzorgcentrum zich aangesloten bij Vitaal Oud Noord-Kennemerland (VONK). Op 21 februari 2023 verwelkomde de voorzitter van VONK, de Alkmaarse wethouder Jakob Wedemeijer, Yuri van Bogaerde directeur Mantelzorgcentrum, officieel bij het samenwerkingsverband van ouderen, professionals, regionale zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars.

Doel van VONK  is dat ouderen langer veilig en met behoud van kwaliteit van leven thuis kunnen wonen. Uitgangspunt is dat ouderen vanuit eigen kracht optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij en de regie hebben over hun leven.

Het Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is het kenniscentrum en de gids voor mantelzorgers. De mantelzorgmakelaars en consulenten mantelzorg ondersteunen mantelzorgers in Noord-Holland Noord. Zij staan klaar om regeltaken uit handen te nemen, interessante workshops te organiseren of gewoon een luisterend oor te bieden. Dit doen ze zodat mantelzorgers de zorg kunt blijven volhouden.

Wethouder Ouderen gemeente Alkmaar, Jakob Wedemeijer en voorzitter van VONK:

De aansluiting van het Mantelzorgcentrum bij VONK is goed nieuws voor alle mantelzorgers in de regio Noord-Kennemerland. Door de samenwerking binnen VONK kunnen we makkelijker samen projecten uitvoeren. Projecten waarbij het belangrijk is dat meerdere partijen betrokken zijn, zoals gemeenten, de zorgverzekeraar, zorgpartijen en het Mantelzorgcentrum. Door onze krachten te bundelen kunnen we de ouderen en hun naasten beter ondersteunen. Mantelzorgers staan er dus zeker niet alleen voor.

Wat doet VONK

Net als in andere delen van Nederland worden wij in Noord-Kennemerland geconfronteerd met grote uitdagingen in de zorg, het welzijn en wonen voor ouderen. We realiseren ons dat we elkaar nodig hebben om de zorg voor ouderen zo optimaal en toekomstbestendig in te richten. Daarom zijn we twee jaar geleden VONK gestart. Binnen VONK bundelen we onze krachten en focussen we ons op de juiste zorg op de juiste plek voor ouderen in Noord-Kennemerland. Hierbij werken we actief samen met ouderen en naasten. We zetten projecten op en bieden een platform voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën om de zorg voor ouderen te verbeteren.

Meer informatie

www.vitaaloudnk.nl

www.mantelzorgcentrum.nl/gemeenten/alkmaar

Met een stevige handdruk heet wethouder Jakob Wedemeijer, Yuri van Bogaerde van het Mantelzorgcentrum welkom bij Vitaal Oud Noord Kennemerland. 
Foto: Jan jong fotografie beeldproductie
Met een stevige handdruk heet wethouder Jakob Wedemeijer, Yuri van Bogaerde van het Mantelzorgcentrum welkom bij Vitaal Oud Noord Kennemerland. Foto: Jan Jong fotografie

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.