Terug naar het overzicht

Krapte op bedrijventerreinenmarkt aanleiding tot vernieuwing regionale afspraken

De colleges van burgemeesters en wethouders van gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo stemmen in met nieuwe regionale afspraken om ervoor te zorgen dat werklocaties in de regio toekomstbestendig blijven. Een belangrijke stap voor het vestigingsklimaat van onze bedrijven, aldus de wethouders Dijkman en Hoekstra. De nieuwe afspraken betreffen een actualisatie van de regionale afspraken die in 2016 gemaakt zijn. Het actualiseren van de afspraken is  noodzakelijk omdat de in 2016 verwachtte krimp inmiddels is omgeslagen in een sterke vraag naar bouwkavels op bedrijventerreinen.

Flexibel inspelen op vraag

“De regiogemeenten willen flexibel inspelen op de toekomstige vraag door adaptief te programmeren”, aldus wethouder Dijkman. Dat wil zeggen dat we vanuit de strategie snel op of af kunnen schalen als de markt zich anders ontwikkelt dan verwacht. Hiervoor wordt er  minimaal twee keer per jaar gekeken of er moet worden bijgestuurd in het aanbod.

Naast de zorg voor voldoende aanbod voor vestiging van nieuwe bedrijven zetten de regiogemeenten ook in op de vestiging van stadsverzorgende bedrijven (in lagere milieucategorieën) en bedrijfsverzamelgebouwen binnen onder meer de gemengde woon-werkgebieden in het Alkmaars Kanaal en Stationsgebied van Dijk en Waard. Voor gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ligt het accent op het zo optimaal en duurzaam mogelijk gebruiken van bestaande bedrijventerreinen en waar nodig een verbetering te realiseren.

De Strategie Werklocaties en het convenant zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.  De afspraken in het convenant moeten bijdragen aan een economisch vitale regio Alkmaar met de juiste hoeveelheid en kwaliteit bedrijventerreinen. Nadat Gedeputeerde Staten de strategie en het convenant heeft bekrachtigd, zal de officiële ondertekening van het convenant plaatsvinden.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.