Terug naar het overzicht

Oekraïense vluchtelingen verhuizen van particuliere opvang naar kantoorpand in Wognumsebuurt

Om de uitstroom uit particuliere opvang in Alkmaar op te vangen en de bestaande opvang in hotels te verminderen, kan de gemeente Alkmaar het leegstaande kantoorpand aan de Wognumsebuurt verbouwen tot tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen per 2023. Dit besluit is nog genomen op 5 juli 2022, maar werd afgelopen vrijdag openbaar omdat eerst de omgeving geïnformeerd moest worden. Het nieuwe college geeft hier vervolg aan.

Wethouder Joël Voordewind: “Het pand kan goed geschikt gemaakt worden voor de doorstroom binnen Alkmaar van circa 150 Oekraïense vluchtelingen. Later wordt bezien of er meer opvangplekken voor de Oekraïense vluchtelingen nog nodig zijn. ”

Het pand is van verzekeringsbedrijf Athora Netherlands NV. In eerste instantie stelt Athora Netherlands NV het pand voor een jaar beschikbaar als opvangplek. Alle kosten worden op basis van werkelijke kosten vergoed door het Rijk. Omwonenden en de wijkverenigingen zijn de afgelopen week op de hoogte gebracht.

Opvangplekken in Alkmaar

Alkmaar voldoet momenteel aan de opdracht van het Rijk om te komen tot opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. De gemeente voorziet – net als op andere plekken in het land- echter een mogelijke uitstroom uit particuliere opvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het herplaatsen van ontheemden die niet langer bij particuliere opvang kunnen of willen verblijven.

Daarom moet in de gemeente ruimte gecreëerd worden voor de Oekraïners die reeds in Alkmaar waren. Het gaat niet om extra opvang van Oekraïense vluchtelingen maar van hen die al in de gemeente Alkmaar worden opgevangen.

Andere opvanglocaties

Momenteel worden circa 200 Oekraïense vluchtelingen bij particulieren opgevangen en in de hotels Stad & Land en de Rijper Eilanden nog eens 250 . Met de verbouw van het kantoorpand in de Wognumsebuurt en de realisatie op het sportterrein het Lood kan de uitstroom bij particulieren en van deels de twee hotels worden opgevangen.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.