Terug naar het overzicht

P1 wordt de nieuwe parkeerdienstverlener voor gemeente Alkmaar 

Vanaf 1 januari 2022 heeft gemeente Alkmaar een nieuwe dienstverlener op het gebied van parkeren: P1, onderdeel van Q-park. P1 is de grootste aanbieder in Nederland van off en on street -parkeerdienstverlening en doet dit voor meerdere gemeenten in Nederland. “P1 is een zeer ervaren parkeerdienstverlener. We kijken uit naar de samenwerking”, aldus wethouder Konijn-Vermaas.

Kwaliteit

Bij de aanbesteding en de beoordeling lag de focus in het bijzonder op de kwaliteit van de parkeerdienstverlening. P1 biedt Alkmaar de gevraagde werkzaamheden tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. De aanbieding past binnen de beschikbare budgetten. In totaal waren er drie organisaties die een aanbieding deden in de aanbesteding.  

Tegen de gunning was een kort geding aangespannen door een andere mededinger. De rechtbank op 1 oktober heeft geoordeeld dat de gemeente op goede gronden heeft geconcludeerd dat de inschrijving van P1 aan de juiste eisen voldoet.

Transitiefase

Met deze definitieve gunning is het aanbestedingstraject afgerond. In de fase die nu aanbreekt, bereidt P1 zich voor om per 1 januari 2022 de afgesproken parkeerdienstverlening te leveren.  

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.