Terug naar het overzicht

Subsidie voor groene daken in Alkmaar

Vanaf 1 oktober kan voor het aanleggen van een groen dak in Alkmaar subsidie worden aangevraagd. De gemeente heeft hiervoor dit jaar € 60.000 beschikbaar. Groene daken passen in de groene ambitie van de gemeente, ze dragen bij aan vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De ambitie van de gemeente is om 1 hectare groen dak in Alkmaar te realiseren tussen nu en eind 2026.

Iedereen, zoals bewoners, bedrijven en organisaties, die een groen dak van tenminste 4 m2 oppervlak wil aanleggen op een dak van een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar, kan hiervoor vanaf 1 oktober 2021 subsidie aanvragen.

Alkmaar nog groener

Deze subsidie is onderdeel van de impuls voor vergroenen en biodiversiteit. Ik merk dat veel mensen in Alkmaar een groen dak overwegen en ik verwacht daarom een grote interesse voor de subsidieregeling. Samen maken we Alkmaar zo nog groener.

Wethouder Robert te Beest

De voordelen van een groen dak

Een groen dak bestaat uit een drainagelaag, substraatlaag en een beplantingslaag. Groene daken hebben veel voordelen. Groene daken houden regenwater vast, en verminderen zo bij grote neerslag de kans op wateroverlast. Des te groter de variatie aan plantensoorten op het groene dak, des te waardevoller dit is voor de biodiversiteit, zoals voor wilde bijen en vlinders. Wanneer de beplanting behalve uit Sedum (vetplanten) ook voor tenminste 50% uit grassen en planten bestaat, kan extra subsidie worden verkregen.

Andere voordelen van een groen dak zijn de kostenbesparing op energie vanwege de isolerende werking van een groen dak en een schonere lucht door het opvangen van fijnstof. Bovendien beschermt een groen dak de dakbedekking tegen UV-straling, waardoor deze tot 2 keer langer mee kan gaan. Op daken waar ook zonnepanelen liggen, geeft een combinatie met een groen dak een verkoelend effect, waardoor de zonnepanelen extra rendement kunnen opleveren.

Hoogte van de subsidie

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf- en aanlegkosten van een groen dak. De hoogte van de subsidie is € 25 per m2  (€ 35 voor een biodivers dak), tot maximaal 50% van de kosten. De bovengrens bedraagt € 10.000 per aanvraag. Eventuele kosten voor onderzoek naar draagkracht van het dak of het aanpassen van de dakconstructie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie

Wilt u een groen dak aanleggen en hiervoor subsidie aanvragen? Informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvragen van subsidie vindt u op de website van de gemeente Alkmaar www.alkmaar.nl/groendak

Groen dak

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.