Terug naar het overzicht

Voorlopige uitslag referendum vuurwerkverbod

Vandaag kon gestemd worden voor het Europees Parlement. Daarnaast kon er in Alkmaar ook via een referendum gestemd worden over een algemeen vuurwerkverbod. Voorlopig is er door 65,3% van de stemmers gestemd voor en door 34,7% tegen een algeheel vuurwerkverbod binnen de gemeente Alkmaar.

Het referendum
Op het stembiljet voor het referendum stond de volgende stelling: “Besloten wordt tot het instellen van een algemeen vuurwerkverbod in de gemeente Alkmaar.” Er kon “VOOR” of “TEGEN” aangevinkt worden.

De opkomst
De opkomst is, tot zover bekend, uitgekomen op 47,4% procent.

Een advies
Het is een raadplegend referendum. De uitslag is niet bindend, maar een advies aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 15 juli 2024 besluit de raad wat er met de uitslag gebeurt.

Uitslag Europese Verkiezingen
De uitslag van de Europese Verkiezingen wordt zondag 9 juni bekendgemaakt. Omdat in veel Europese landen de verkiezingen pas op die dag plaatsvinden, is het niet mogelijk om de uitslag voor die tijd bekend te maken.

-Einde persbericht-

Meer informatie?
Bel dan met de perstelefoon van de gemeente Alkmaar, 072-548 9555. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen naar communicatie@alkmaar.nl.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.