Terug naar het overzicht

Effecten CO2-Prestatieladder zichtbaar: uitstoot met 7% verminderd 

In de eerste helft van 2022 heeft de gemeentelijke organisatie in totaal 2.528 ton CO2 uitgestoten. Per eind 2022 is de uitstoot ten opzichte van 2018 met 7% verminderd. Dit inzicht heeft de gemeente gekregen door middel van de CO2-Prestatieladder. Het doel is om in 2024 ten opzichte van 2018 uiteindelijk 30% minder CO2 uit te stoten.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder wordt sinds 2018 ingezet en draagt nu bij om de doelstellingen van de gemeente Alkmaar goed en meetbaar aan te pakken. De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in alle energiestromen van de gemeentelijke organisatie: gas-, elektra en brandstofverbruik. Het energieverbruik wordt vervolgens omgerekend naar CO2-uitstoot. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke duurzaamheidsmaatregelen het meeste effect hebben om deze uitstoot te verminderen.

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. De gemeente behaalde op 21 januari 2021 het certificaat niveau 3. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van het verminderen van de uitstoot in de keten en sector. Op dit moment hebben zo een 1350 organisaties een certificaat.

Meer informatie: https://www.alkmaar.nl/duurzaam/energietransitie/co2-prestatieladder/

Gemeentelijke organisatie

Met de ‘gemeentelijke organisatie’ wordt er verwezen naar alle huisvesting en voertuigen van de gemeente en van de verbonden partijen: Alkmaar Sport, Stadswerk072, Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, WNK + Halte Werk (nu Zaffier), Recreatieschap Geestmerambacht en Alkmaar Duurzaam Vastgoed. Het aandeel in CO2 uitstoot die de verschillende partijen hebben is hieronder te zien:

HVC

Per juli 2022 is de afvalophaaldienst van Stadswerk072 overgegaan naar HVC. Omdat dit nu buiten de organisatiegrens valt, zal de totale CO2 voetafdruk van de gemeente aanzienlijk lager worden. Er wordt met HVC echter nauw samengewerkt om de CO2 uitstoot binnen de gemeentegrenzen structureel te verlagen. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op alternatieve brandstoffen zoals ‘blauwe diesel’ ofwel ‘HVO’ (Hydrotreated Vegetable Oil). 

Ambities Alkmaar

Er wordt in de gemeente Alkmaar hard gewerkt om in 2023 en 2024 (minimaal) de overige 23% CO2 uitstoot te verminderen. De grootste kans ligt in het terugbrengen van gas- en elektriciteitsverbruik in het vastgoed. Ook het steeds vaker en structureel inzetten van elektrische vervoermiddelen zal aanzienlijk bijdragen.

Ondersteuning inwoners

Komend jaar gaat de gemeente inwoners helpen met het verminderen van de CO2-voetafdruk. Zij kunnen gratis advies aan huis krijgen van een vrijwillig energiecoach, opgeleid door Duurzaam Bouwloket. Deze coach is onafhankelijk, zonder commercieel belang en vertelt je welke kleine maatregelen je kunt treffen om energie te besparen. Meer informatie: www.alkmaar.nl/energiecoach.

Afbeelding: de CO2-Prestatieladder in een infographic

 

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.