RWZI.

De ambitie voor RWZI is om van deze plek de komende 10 jaar een laboratoriumruimte te maken voor de stad van de toekomst. Op deze locatie kan worden geëxperimenteerd met tijdelijke programma’s (o.a. voor het ontwikkelen van nieuwe kennis, die gaat over de winning van energie of het versterken van klimaat adaptieve stad). Deze keuze is ingegeven door de aanwezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die naar verwachting nog 10 jaar in gebruik is. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of tijdelijke invulling van het terrein mogelijk is. Meer hierover september 2023.

Zachte stad

De zachte stad staat voor een moderne stad in een vertrouwd Hollands landschap van water, riet en polderbomen. Je kunt hier wonen en werken in een compacte stedelijke vorm binnen eilanden in het groen. Aan het kanaal ontmoet je elkaar. Er is volop ruimte voor experimentele woonvormen en nieuwe vormen van bouwen.

Planning

September
2023

Besluit onderzoek tijdelijke invulling

Bekijk

Projectleider

.