Ontwikkelkader Overstad.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een Ontwikkelkader met spelregelkaart voor Overstad.

Overstad verandert de komende jaren van winkel- en werkgebied naar een aantrekkelijk gemengd stadsdeel met ruimte voor wonen, werken, winkels, voorzieningen, prettig groen en fijne openbare ruimte. Het Ontwikkelkader beschrijft het ruimtelijk raamwerk van Overstad en geeft daarmee kaders aan eigenaren die hun bezit willen transformeren. Ook beschrijft het de ambities van de gemeente met de openbare ruimte.

We ontwikkelen daarvoor praktische spelregels. Deze spelregels bewaken de onderlinge samenhang van afzonderlijke projecten door de tijd heen. Bijzonder is dat de ontwikkeling van plannen gewoon doorloopt gedurende de uitwerking van het ontwikkelkader (de winkel blijft open tijdens de verbouwing). In het Ontwikkelkader worden de al lopende ontwikkelingen ingepast.

Planning.

oktober 2024

Ontwikkelkader wordt vastgesteld door de gemeenteraad

24 juni 2024

Participatiebijeenkomst Ontwikkelkader Overstad

juni 2023

Vervallen Wet Voorkeursrecht Gemeente en start opstellen ontwikkelkader

februari 2023

Meet-Up Ondernemend Overstad