Alkmaars Kanaalpark.

Wat zie jij het liefst langs de oevers van het Alkmaars Kanaal?

Het Alkmaars Kanaal is volop in ontwikkeling. Langs het kanaal komt ruimte voor wonen, werken en recreëren. De oevers van het kanaal hebben hierin een belangrijke rol. Hier is ruimte voor groen, wandelpaden, sport, kunst, spelen, initiatieven en meer. Het Alkmaars KanaalPark wordt nieuwe openbare ruimte in de stad met mogelijkheden voor ontmoeting. Wij willen dit nieuwe park graag samen met onze inwoners een passende invulling geven.

Wat is het Alkmaars KanaalPark?

Het Alkmaars KanaalPark wordt een park langs de oevers van beide zijden van het Noordhollandsch Kanaal. Het gaat in totaal om ongeveer twee keer 6,5 kilometer oever. De (oever)breedte van het park zal variëren. Wat er precies in dit park moet komen is nog niet besloten. Hierover wil de gemeente eerst in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties uit Alkmaar. Parken zijn niet alleen groene ruimten in de stad maar bieden ook ruimte voor sociale interactie en ontmoeting. Al die activiteiten kunnen ieder op hun eigen manier een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen.

De gemeente heeft landschapsbureau Feddes/Olthof gevraagd een eerste inventarisatie van de (on)mogelijkheden te maken. Deze inventarisatie is vastgelegd in het rapport ‘Alkmaars KanaalPark, de rijkdom van Alkmaar weerspiegeld’. Dit is nog geen plan, maar vormt de start van een meerjarig gesprek met alle betrokken partijen. Op basis van de gesprekken en input werkt de gemeente de principes van het KanaalPark concreet uit in projecten en kaders per deelgebied.

Meedenken

De gemeente heeft Bureau Tertium gevraagd om het participatietraject rondom het KanaalPark vorm te geven. Om hier een passend plan van aanpak voor te maken is Tertium op dit moment in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. Meer informatie volgt.