Terug naar het overzicht

Bewoners denken mee over de toekomst van het KanaalPark tijdens gebiedsconferentie

In de Stadsfabriek Alkmaar was woensdagavond 5 april de conferentie over het Alkmaars KanaalPark. Zo’n 50 bezoekers gingen met elkaar en met de gemeente in gesprek over de toekomstige invulling van de oevers van het Alkmaars Kanaal.

De bijeenkomst begon met een presentatie door de projectleider van KanaalPark. Zij vertelde over de uitgangspunten en ambities van de gemeente wat betreft deze oevers. Het idee is om een groene en aantrekkelijke strook langs het kanaal te realiseren. Die meteen ook de verschillende delen van het gebied met elkaar verbindt.

Voordat de aanwezigen zich verspreidden over de ruimte om mee te denken over verschillende delen en thema’s van het KanaalPark, was er ruimte voor muziek. Rubin van Gent van Karavaan zong het nummer Alkmaar is van mij. Deze muziek maakt onderdeel uit van de Expeditie Alkmaars Kanaal, de fietsroute die de gemeente heeft ontwikkeld om mensen alvast kennis te laten maken met het gebied dat ontwikkeld wordt langs het kanaal. Bekijk meer informatie over deze expeditie.

De bezoekers kregen de mogelijkheid om over twee locaties verder na te denken.

  1. de inrichting van de kanaaloevers bij het brugwachtershuisje bij de Huiswaarderbrug
  2. de inrichting van de kanaaloevers bij de mogelijke oeververbinding tussen de wijken Overdie en Oudorp

Bij het brugwachtershuisje was met name aandacht voor groen en de verschillende mogelijkheden van ‘zacht groen’: struiken en planten die ook voor vogels en vleermuizen aantrekkelijk zijn. Daarnaast zagen bezoekers mogelijkheden voor het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren op plaatsen waar zij geen overlast voor de omgeving veroorzaken (met name aan de noordzijde van de brug).

De zuidelijke kanaaloevers ter hoogte van Overdie en Oudorp zullen net als de gebieden zelf, een stoerder karakter krijgen. Bezoekers vonden het nog lastig om zich voor te stellen dat er in de toekomst woonwijken zullen verrijzen, maar gaven aan welke delen van het Noordhollandsch Kanaal nu al goed zijn ingericht. Daarbij is behoefte aan verlaagde kades op enkele punten, zodat mensen met bootjes of kano’s gemakkelijk kunnen aanleggen. Ook zagen veel bezoekers een mogelijke meerwaarde in het aanleggen van kleine of grotere inhammen. Daarbij werd het voorbeeld van Java-eiland en Borneo-eiland in Amsterdam genoemd, inclusief de opvallende bruggen.

Alle wensen en ideeën die opgehaald zijn, vatten we samen in een rapport. Dit dient als basis voor een ‘Ontwikkelplan KanaalPark’. Een ontwikkelplan beschrijft bijvoorbeeld hoe sport en spel, ontmoetingsplekken, kunst of cultuur worden ingepast in het park. Daarbij wordt ook rekening gehouden met verschillende verkeersroutes voor de auto, fietsers en wandelaars. In een volgende fase wordt het Ontwikkelplan verder uitgewerkt in zogenoemde uitwerkingsplannen. Bekijk meer informatie over het project KanaalPark en bijvoorbeeld de planning.