Terug naar het overzicht

Bouwwerkzaamheden project Overstaete van start

Op 11 maart 2022 bracht wethouder Elly Konijn-Vermaas samen met ontwikkelaar Hein Jong een bezoek aan de Kwakelkade voor het plan Overstaete. De omgevingsvergunning voor het eerste deel van het project Overstaete is verleend. De bouwwerkzaamheden voor de herontwikkeling Kwakelkade konden daarom van start gaan op maandag 14 maart.

Gebiedsvisie

Het nieuwbouwproject Overstaete, op de hoek van de Kwakelkade en de Oosterweezenstraat, past binnen de gebiedsvisie van deelgebied Overstad als onderdeel van Alkmaars Kanaal. De Kwakelkade verandert in het plan van het aanzicht van een straat waar bevoorraad wordt naar een straat waaraan gewoond en gewerkt wordt.

Procedure

Hein Jong Projectbouw ontving op 8 maart de omgevingsvergunning voor het eerste deel van het bouwplan Overstaete. De omgevingsvergunning voor dit onderdeel van het plan past binnen het huidige bestemmingsplan en is verleend voor de begane grond van een bedrijfsgebouw met parkeerkelder. Dit bedrijfsgebouw komt op de plek van het al eerder gesloopte schoolgebouw van het voormalig Alkwaard College.

Ik ben blij voor onze lokale ontwikkelaar Hein Jong en voor de inwoners van Alkmaar dat een grote stap in project Overstaete gezet kan worden. Na een succesvolle inspraakperiode is nu de omgevingsvergunning voor een deel van het project verleend. Daarmee kan de bouw van weer een nieuw woningbouwproject van start gaan.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas

Succesvol participatietraject

Aan het bouwplan Overstaete is een intensief en succesvol participatietraject voorafgegaan. In samenwerking met omwonenden is het bouwplan aangepast. Van een gesloten wand met een toren, naar een meer open ensemble van lagere bebouwing zodat het plan zich ruimtelijk beter voegt naar de omgeving.

Werkzaamheden

Op 14 maart is gestart met het uitgraven tot 3,5 meter diep voor de parkeerkelder. Daarna volgt het storten van het beton voor de vloer van de parkeerkelder. Deze vloer is als fundering sterk genoeg om in de voor deze locatie beoogde vervolgfase appartementen met daktuinen te dragen boven de bedrijfsruimte. De verwachting is dat het bedrijfsgebouw medio september gereed is.

Artist impression van Overstaete waarop te zien is wat fase 1 inhoudt.

Planning

Aansluitend hoopt Hein Jong in het najaar door te bouwen en zo het gehele plan Overstaete met onder andere 68 woningen te realiseren.

Wij ontwikkelen al ruim 40 jaar volgens het principe van universeel, flexibel en circulair bouwen. Daardoor konden we recent woningen bouwen boven de winkels van Leen Bakker en Kwantum. En als er in de toekomst minder winkels of kantoren nodig zijn kunnen wij deze eenvoudig ombouwen naar bijvoorbeeld woningen of een verkeersdoorgang. Zo maken we van Overstaete een duurzaam en toekomstbestendig gebouw.

Ontwikkelaar Hein Jong

De aanvraag omgevingsvergunning voor het totale plan wordt eind april ingediend. Voor de aanvraag wordt een uitgebreide procedure gevolgd. Deze is onder meer nodig om de bestemming wonen op deze plek mogelijk te maken. De start van de bouw van de woningen vindt naar verwachting in 2023 plaats. Op de projectwebsite www.overstaete.nl is alle informatie over de bouw te volgen.