Terug naar het overzicht

De openbare oevers van het Alkmaars Kanaal

Bijna alle oevers langs het kanaal in Alkmaar zijn nu openbaar. Een van de 10 kwalitatieve regels van de omgevingsvisie van het Alkmaars Kanaal stelt dat deze kwaliteit behouden dient te blijven en in de toekomst moet worden hersteld waar dit nog niet het geval is.

Er zijn een aantal plekken waar de openbare oever ontbreekt, hier is dus bij de herontwikkeling van het gebied de opgave om de oever in te richten als openbare oever. En bij de reeds bestaande openbare oevers is de opgave om de kwaliteit van de oevers als openbare ruimte aantrekkelijk te maken. Meer groen en meer verblijfsplekken en doorlopende paden voor langzaam verkeer zijn altijd onderdeel van de inrichting van de oever. Per gezicht aan het kanaal kan dit een ander accent krijgen. De diversiteit van de drie gezichten bepaalt ook de verdere inrichting van de oevers.

Diversiteit van de 3 gezichten

In de zachte stad in het noorden betekent dit vooral heel veel groen met paden voor langzaam verkeer, ruimte voor publieksfuncties en plekken. In het centrum staat dit voor een stoere openbare kade met veel verblijfsplekken en de mogelijkheid om tot aan het water te komen. In de stoere havenstad in het zuiden betekent dit een openbare route, soms als kade soms als groene oever. Voor alle oevers geldt dat ze onderdeel zijn van het grotere recreatieve netwerk van Alkmaar.

Natuurinclusieve verstedelijking

Verder biedt het kanaal bij uitstek de kans om het landschap naar binnen te halen en voort te bouwen op de oudsher sterke relaties tussen stad en buitengebied. Met een landschappelijke kijk op het Alkmaars Kanaal bieden we ook het hoofd aan de uitdagingen van onze tijd op het vlak van biodiversiteit, kortere kringlopen en klimaatadaptatie. Dat geeft zicht op een natuurinclusieve verstedelijking waarin de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkmilieus hand in hand gaat met landschappelijke kwaliteiten.

De zomer van 2021 gaan we gebruiken om onderzoek te doen naar hoe we richting kunnen geven aan de opgave wat betreft de openbare oevers. Meer nieuws hierover volgt dus in het najaar.