Terug naar het overzicht

Een nieuw gezicht voor Oudorp

In Oudorp is er, na de start met de ontwikkeling van het Jaagpad, een begin gemaakt met de verdere transformatie van het bedrijventerrein. Langs de Nieuwe Schermerweg worden in samenwerking met de initiatiefnemer Kennemer Projecten III BV (een samenwerking tussen Kennemerhaeve en Brolan Vastgoed), de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van circa 150 woningen en circa 2.000 tot 3.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

Een derde deel van het complex van 150 woningen is bestemd voor de sociale woningmarkt. Ondergronds komt er ruimte voor parkeren, op de begane grond komt de mogelijkheid voor bedrijfsruimte. Kenmerkend voor het gebouw zal onder meer het vele groen zijn, dat terug te vinden is in de tuinen, de buitenruimten en terrassen. Dit zal onder meer hittestress en wateroverlast helpen voorkomen.

Het nieuwe Oudorp wordt gekenmerkt door beweging. Met de bijzondere ligging aan de mooiste bocht in het kanaal staat dit gebied voor creatie en improvisatievermogen. En met de historische binnenstad vlak bij, biedt Oudorp samen met Overdie straks een stad met nieuwe dimensies: ruimte, licht, lucht en uitzicht op het altijd stromende water.

Ontwikkelingen komende periode

Het initiatief is in een voorlopig ontwerp vertaald en is passend in het ontwikkelbeeld voor Oudorp. De planontwikkeling  bevindt zich nog in een vroeg stadium. De initiatiefnemer zal onder andere nog een bestemmingsplan maken en de omgeving actief en vroegtijdig bij het project betrekken.

De gemeente Alkmaar hecht grote waarde aan het participatieproces, zeker in dit tijdperk met Corona. Participatie vindt nu veelal virtueel plaats, maar moet goed gebeuren. In de commissie Ruimte zullen deze ontwikkelingen opiniërend worden besproken.