Terug naar het overzicht

Europese steun voor tunnel onder het spoor

De Nederlandse overheid wil meer treinen laten rijden op het spoor en heeft hiervoor het programma ‘Hoogfrequent Spoor’ ontwikkeld. Onder andere gemeente Alkmaar heeft een Europese subsidie ontvangen om gelijkvloerse kruisingen ‘uit het spoor’ te halen. Dit wordt gerealiseerd door een tunnel onder het spoor aan te leggen voor al het verkeer. Zo wordt de doorstroming van het andere verkeer bevorderd. De tunnel willen ze aanleggen bij de spoorwegovergang aan de Helderseweg.

Green Deal

De Europese Unie wil in het kader van de Green Deal meer treinen laten rijden voor de reizigers en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Door tunnels aan te leggen onder het spoor wordt het spoor veiliger omdat er minder spoorwegovergangen zijn. Daarom krijgen de gemeenten Alkmaar, Zaanstad en Dijk en Waard subsidie van de Europese Unie voor de voorbereidingskosten voor de aanleg van de tunnels.      

Meer informatie over de ontvangen steun vindt u op de website van de gemeente.