Terug naar het overzicht

Gebiedsbiografie als houvast voor de toekomst

Voor het Alkmaars Kanaal is een gebiedsbiografie opgesteld. Deze biografie schetst de levensloop van het gebied. Vanaf het ontstaan van het landschap, ver voor de start van onze jaartelling, tot aan de dag van vandaag. De biografie beschrijft de geschiedenis van het gebied en de invloed van de mens hierop. Het kanaal heeft in dit rapport de hoofdrol. Daarnaast zijn de oevers en de omliggende gebieden erin opgenomen.

Het onderzoek is gedaan om inzicht te geven in de geschiedenis en erfenissen van het gebied. De biografie kan gebruikt worden bij de plannen voor de herinrichting van het gebied dat we het Alkmaars Kanaal noemen. Omdat we niet alleen een nieuw stuk Alkmaar bouwen, maar ook verder bouwen op de historie van de stad.

Verhaal van eigen bodem

Het opstellen van een gebiedsbiografie is een vrij nieuwe methode om de historie en gebruiksgeschiedenis van een gebied in kaart te brengen. De professionals van Bureau SteenhuisMeurs voerden onderzoek uit en maakten een uitgebreid, overzichtelijk en rijk geïllustreerd rapport. Een tijdlijn over het ontstaan van het Noordhollandsch kanaal en het omliggende landschap schetst een duidelijk beeld. Aan de hand van kaarten en historisch materiaal is de geschiedenis van de gebieden waar de ontwikkelingen gepland zijn stuk voor stuk in kaart gebracht.

Gouden regels

Het rapport sluit af met aanbevelingen over het behouden van de Alkmaarse identiteit in de vorm van gouden regels. Deze gouden regels omvatten onder andere dat het verhaal van Alkmaar en van het kanaal zichtbaar gehouden en gemaakt moeten worden. Door waardevolle gebouwen te koesteren, en door het aanbieden van wandel- en fietsrouten langs historische punten. Ook liggen er volgens de aanbevelingen kansen voor parken en groenstroken, en voor horeca en recreatieplekken aan het water. Daarnaast komt naar voren dat het belangrijk is de verschillende sferen van de stad te koesteren om te voorkomen dat elk gebied dezelfde uitstraling, sfeer en architectuurtaal krijgt. Tot slot is het advies om wie ontwikkelt, ook terug te laten geven. Om daarmee bijvoorbeeld bij te dragen aan de culturele sector, het sociaal domein en de duurzaamheid van de stad.

Inspraak op de plannen

De gebiedsbiografie is door de opbouw goed leesbaar en toegankelijk voor een breed publiek. En daardoor geschikt om te gebruiken bij het geven van inspraak op de ontwikkelplannen in het Alkmaars Kanaal en de verschillende deelgebieden. Lees het rapport op deze pagina. Bekijk meer informatie en een korte samenvatting.