Terug naar het overzicht

Herinrichting Koedijkerstraat-oost (Overstad)

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de uitwerking van het plan Koedijkerstraat-oost (Overstad). Met name de uitwerking van de rotonde, een wens van de ondernemers, bleek complex door de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Bij de herinrichting staat verkeersveiligheid, verbetering doorgaande fietsroutes en het toevoegen van groen centraal. De totale kosten zijn € 1.250.000,- waarvan de Provincie ongeveer € 400.000,- subsidieert.

De herinrichting start in het najaar van 2020 en is gereed in het voorjaar van 2021.

Hollandse Tuin