Terug naar het overzicht

Hoe bewaken we de ruimtelijke kwaliteit in het Alkmaars Kanaal?

In 2017 heeft de gemeenteraad van Alkmaar de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Ambities in deze visie zijn onder meer: ‘Hoera, we hebben een Kanaal!’ en  bouwen aan een ‘Compacte stad Alkmaar’. Bernadette Janssen van bureau BVR, Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling te Rotterdam, is vervolgens gevraagd deze ambities inhoud te geven. Zij keek naar: wat is de waarde van het kanaal, en van haar oevers en wat betekent bouwen in een compacte stad?

Atelierbijeenkomsten

Samen met diverse stakeholders heeft BVR, in verschillende atelierbijeenkomsten, gewerkt aan een omgevingsbeeld voor wat toen nog Kanaalzone heette, en dit uitgewerkt in ontwikkelbeelden voor de vijf deelgebieden. Een ontwikkelbeeld is een opdracht, geen plan. Het omgevingsbeeld en de ontwikkelbeelden zijn in 2019 in de gemeenteraad vastgesteld. De kernboodschap van het ontwikkelbeeld is:

  • bouwen voor iedereen
  • bereikbaarheid in balans
  • economisch toekomstbestendig bouwen
  • de vitale stad heeft toegankelijke voorzieningen en levert maatwerk
  • een groene stad is een klimaatadaptieve stad

Kwaliteitsteam met de naam Q-team

Bernadette bleef betrokken bij het Alkmaars Kanaal. Onder andere vormde zij samen met Dana Ponec (van adviesbureau Ponec de Winter), de voorzitter van de welstandscommissie Alkmaar en de gemeentelijke stedenbouwkundige het kwaliteitsteam (Q-team) . Het doel van het Q-team was het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit, in de deelgebieden en bij de individuele bouwprojecten. Het Q-team was een ‘pilot’.

Pilot met Q-team voorbij

Inmiddels is de periode van de pilot voorbij en wordt onderzocht op welke wijze Alkmaars Kanaal de ruimtelijke kwaliteit kan borgen. Dit doen we onder meer door ontwikkelkaders voor de verschillende deelgebieden uit te werken. Ook is er in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeenteraad sprake van het mogelijk instellen van een stadsbouwmeester. Deze ontwikkelingen betekenen dat de pilot met het Q-team niet wordt verlengd, en dus dat Bernadette Janssen niet meer bij de verdere ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal betrokken is.

Onze dank aan Bernadette – en het Q-team – is groot. Zonder haar visionaire inbreng was het Alkmaars Kanaal niet op deze wijze een kwalitatief begrip geworden en als eenheid in de opgave onderkent.

Meer informatie

Bekijk het Omgevingsbeeld. Of bekijk de ontwikkelbeelden van de verschillende gebieden.