Terug naar het overzicht

Kanaaldijk 301: volgende stap transformatie Alkmaars Kanaal

Christian Braak, wethouder Gemeente Alkmaar en Peter van Oeveren, projectdirecteur BPD Gebiedsontwikkeling, hebben een overeenkomst ondertekend voor de herinrichting van Kanaaldijk 301, het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat. Er wordt nu een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

De ondertekening is een volgende stap in het proces om te komen tot een bestemmingsplan. Dat plan wordt medio 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering van het plan is één van de eerste stappen in de transformatie van de Kanaalzone tot een gemengd stedelijk woon- en werkgebied.

De locatie Kanaaldijk 301 is één van de deelprojecten binnen deelgebied Viaanse Molen, dat weer onderdeel is van het programma ‘Alkmaars Kanaal’. Het plan is om langs de oevers van het Noordhollandsch kanaal een zogenoemde ‘zachte stad’ te realiseren: een moderne stad in een vertrouwd Hollands landschap met groen en water. Een plek om te wonen en werken binnen eilanden in het groen, met het kanaal als ontmoetingsplek.

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft de locatie Kanaaldijk 301 gekocht om deze te ontwikkelen tot een plan met 160 appartementen in 5 woonblokken. Een derde van deze appartementen bestaat uit sociale koop en-of huurwoningen. De overeenkomst omvat ook afspraken over de groene herinrichting van de omliggende ruimte, inclusief een speelplek. BPD draagt deze omliggende, openbare ruimte na aanleg over aan de gemeente.

Meer informatie over het project Alkmaars Kanaal is te vinden op www.nieuwbouw-kanaaldijk.nl/.