Terug naar het overzicht

Koers RWZI 2021 – 2036

Het deelgebied RWZI is onderdeel van de Stroom aan mogelijkheden aan het Alkmaars Kanaal. Voor de toekomst van dit terrein is op termijn een omslag gewenst naar een woon- en werkgebied. Op dit moment is de RWZI van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) nog actief. In het Ontwikkelbeeld RWZI is dan ook het uitgangspunt dat het de komende 15 jaar een gebied wordt voor de tijdelijke stad om vervolgens te transformeren tot permanente stad.

Er wordt dus gewerkt met een tijdelijke invulling. Dit allemaal op een duurzame en circulaire manier, en met een sluitende door private investeerders gedragen maatschappelijke businesscase. Waardoor het terrein in de komende periode onderdeel gaat worden van de stad, als bruisende en innovatieve plek van Alkmaar.

Hoe? Interesse? In de door het college vastgestelde Koers RWZI 2021 – 2036 lees je hier meer over.